Over de Vereniging

De Historische Vereniging Middelstum is opgericht op 27 oktober 2011. Op dit moment bestaat de vereniging uit meer dan 200 leden en 8 bestuursleden.Het logo stelt de begrenzing van de oude gemeente Middelstum voor, met Hippolytus als beschermheilige in het midden afgebeeld.

Video archief
Beeldbank
HVM op facebook

Aanpak van de bestrating rondom het Baarhuis.

Afgelopen zaterdag werd er ondanks de Coronacrisis toch wat werk verricht door enkele vrijwilligers op de begraafplaats, het was goed weer en de koffie met appeltaart kon zodoende buiten worden genuttigd.
In overleg met de gemeente was al besloten om samen de bestrating rondom het baarhuis aan te pakken, er zaten grote oneffenheden in en het werd steeds moeilijker begaanbaar.

De vrijwilligers hebben gezorgd dat de oude bestrating en de opgemetselde bloembakken werden verwijderd alsmede ook de struik die te groot werd voor die plek.


Het was een hele klus maar dankzij de te hulp gesnelde Bart Ritsema, van Ritsema Boomkap uit Stitswerd die met een kraan kwam, werden de wortels op een professionele manier verwijderd en woelde Bart de grond nog los zodat het grond wat gemakkelijker kon worden verwijderd.


Boer Jan Bos van Fraamklap stelde zijn wendbare shovel beschikbaar aan de vrijwilligers om daar de oude bestrating mee te vervoeren “anders duurt het te lang en het is te zwaar om alles in kruiwagens te vervoeren” zei Jan.


Met de hulp en het beschikbaar stellen van deze materialen van de beide mannen, waren de vrijwilligers zeer content en aan het einde van de dag bleek dan ook wel dat hun hulp zeer nuttig is geweest, want alle oude bestrating was er uit. Al het oude materiaal wordt door de gemeente afgevoerd, de grond aangevuld met zand, uitgevlakt en zal de gemeente de straatmakers opdracht geven, die het werk verder zullen klaren.


Het komende voorjaar worden er nieuwe cortenstalen bloembakken met planten geplaatst zodat het geheel er weer netjes en vriendelijk uitziet.