Over de Vereniging

De Historische Vereniging Middelstum is opgericht op 27 oktober 2011. Op dit moment bestaat de vereniging uit meer dan 200 leden en 8 bestuursleden.Het logo stelt de begrenzing van de oude gemeente Middelstum voor, met Hippolytus als beschermheilige in het midden afgebeeld.

Video archief
Beeldbank
HVM op facebook

Kunstroute “Gedenkwaardig” 15 en 16 mei 2021

Lijkenhuisjes als plek voor kunst en troost, Corona heeft voor zoveel mensen betekend dat ze niet bij een uitvaart konden zijn, zo is “Gedenkwaardig” ontstaan.
In elf plaatsen zijn op begraafplaatsen de lijkenhuisjes deze keer ingericht met kunst te beginnen in Middelstum waar de kunstenaars Marcella Kuiper en Albert Aarts uit Haarlem het huisje hebben ingericht.
De route gaat verder langs de begraafplaatsen van: Westeremden, Stedum, Loppersum, Wirdum, Eenum, Oosterwijtwerd, Losdorp, Bierum, Farmsum en eindigt in Appingedam. Vanaf 11.00 tot 17.00 zijn de kunstenaars aanwezig.
De lijkenhuisjes mogen niet fysiek worden opengesteld, hiermee wordt dan bedoeld dat mensen vanaf buiten wel naar binnen mogen kijken maar niet de lijkenhuisjes in mogen.
Er mogen geen posters verspreid worden en het mag ook niet als een evenement op bijvoorbeeld facebook aangekondigd worden.
Waarschijnlijk zullen er twee borden worden geplaatst die de looprichting zullen aangeven om toch de nog geldende Corona regels te handhaven.Ondanks alle beperkingen die nog gelden wensen we ieder een mooie kunstvolle route.