Over de Vereniging

De Historische Vereniging Middelstum is opgericht op 27 oktober 2011. Op dit moment bestaat de vereniging uit meer dan 200 leden en 8 bestuursleden.Het logo stelt de begrenzing van de oude gemeente Middelstum voor, met Hippolytus als beschermheilige in het midden afgebeeld.

Video archief
Beeldbank
HVM op facebook

Zeer warm onthaal van de fietsers vanuit Leipzig.

Het bevrijdingsfeest in Middelstum was dit jaar wel van een uitzonderlijke beleving.
Er werd op een speciale manier aandacht besteed aan wat een 5 tal mannen hebben moeten doorstaan om in 1945 terug te keren in Middelstum.
Toen in april van 1945 bleek dat Duitsland zou capituleren voor de Amerikanen en Russen besloten 5 mannen zich met spoed te verwijderen uit de werkkampen waar ze te werk waren gesteld.
Eerst te voet en later op gestolen fietsen hebben ze de terugreis van Leipzig naar Middelstum gemaakt.
Op initiatief van een zoon van een van die mannen werd een plan in 2020 geopperd om op een speciale manier de bevrijding na 75 jaar te vieren. Helaas zat de corona de organisatie dwars maar nu 77 jaar later is dezelfde tocht op de fiets van Leipzig naar Middelstum gereden.


Na meer dan 600 kilometer te hebben gefietst werden de 5 mannen bijzonder warm onthaald door enkele honderden mensen die zich hadden verzameld bij de ingang van Middelstum.
Velen hadden hun fiets versierd in de vier nationale kleuren en maakten te samen met de fietsers vanuit Leipzig een rondgang door het dorp.
Als eindpunt van de tocht werd gekozen voor waar jaren geleden nog het hotel Van Lacum stond, waar in 1944 31 mannen uit Middelstum werden weggevoerd, werden ze ook daar weer verwelkomt op een bomvol kruispunt op de hoek van de Grachtstraat.
Na het welkomstwoord door de organisatie was het woord aan de burgemeester van Eemsdelta, Ben Visser.


Hij bewonderde de onderneming van de fietsers en waardeerde het ten zeerste dat er op deze bijzondere manier aandacht werd besteed aan niet alleen de bevrijding, maar ook wat er in jaren van onderdrukking is gebeurt.
Na zijn complimenten te hebben uitgesproken was aan de burgemeester de eer om het bevrijdingsvuur te ontsteken. Ten teken van de bevrijding werden er 7 witte duiven losgelaten de vrijheid tegemoet. De burgemeester nodigde de fietsers uit om via een druk op de knop de plaquette te onthullen waarop staat aangegeven wat de aanslag en de daarop volgende represaille voor Middelstum heeft betekend.


Na deze onthulling werden alle namen voor gelezen van de mannen die in april van 1944 weggevoerd werden uit Middelstum.
Tot het besluit van deze bijzondere middag op Bevrijdingsdag werd iedereen uitgenodigd om de bevrijding te vieren bij Vita Nova waar voor een ieder een drankje met een hapje klaarstond.
Deze middag bleek maar weer eens hoe eensgezind Middelstum is, zoals vele bezoekers melden: dit is Middelstum ten voeten uit.