Over de Vereniging

De Historische Vereniging Middelstum is opgericht op 27 oktober 2011. Op dit moment bestaat de vereniging uit meer dan 200 leden en 8 bestuursleden.Het logo stelt de begrenzing van de oude gemeente Middelstum voor, met Hippolytus als beschermheilige in het midden afgebeeld.

Video archief
Beeldbank
HVM op facebook

Vrijwilligers begraafplaats weer voorzien van materiaal.

Wiersum Transport en Timmerstee zorgden er voor dat de vrijwilligers verder kunnen met de grote klus van een familie graf.
Beide ondernemers ondersteunen met regelmaat de vrijwilligersgroep met divers materiaal zodat het werk nooit stil hoeft te liggen.
Nu er weer voldoende zand, grind, portland en stenen zijn geleverd kunnen de vrijwilligers met veel plezier de diverse klussen klaren.


Niet alleen het familie graf wordt onder handen genomen ook is er een groep vrijwilligers bezig met het recht zetten van veel verzakte graven, zijn de schilders bezig de teksten op de graven weer leesbaar te maken en is er een speciale groengroep voor klein onderhoud aan de perken.


De bezoekers en rechthebbenden worden op de hoogte gehouden van de activiteiten op de begraafplaats en dat dit gewaardeerd wordt laat men vaak blijken uit een gift of men komt langs met iets lekkers voor bij de koffie.