Over de Vereniging

De Historische Vereniging Middelstum is opgericht op 27 oktober 2011. Op dit moment bestaat de vereniging uit meer dan 200 leden en 8 bestuursleden.Het logo stelt de begrenzing van de oude gemeente Middelstum voor, met Hippolytus als beschermheilige in het midden afgebeeld.

Video archief
Beeldbank
HVM op facebook

Historische Vereniging heeft het programma voor het najaar van 2022 rond

De Historische Vereniging heeft voor het najaar van 2022 twee lezingen georganiseerd en hun traditionele inloop dag gaat in december ook weer plaatvinden.
Op woensdag 12 oktober vind de lezing plaats: Kloosters in Noord Nederland.
Deze lezing zal gegeven worden door Joost Eskes kenner op het gebied van de lokale geschiedenis. In deze lezing volgen we de hoofdlijn van de ontwikkeling van de kloosters in Groningen: de wat trage start, de snelle groei en de neergang.

Woensdag 16 november is Redmer Alma te gast en zal een lezing geven over een van de opmerkelijkste bewoners van de borg Ewsum, Johan van Ewsum (ca. 1505-1570). Hij leefde in een turbulente tijd maar vond toch nog tijd om zich te wijden aan hobby’s en studie van uiteenlopende aard. Redmer Alma beschikt over een schat aan kennis en gegevensbestanden met betrekking tot de provincies Groningen en Drenthe, van de 14de — 20ste eeuw.

Beide lezingen beginnen om 20.00 uur en vinden plaats in de grote zaal van het Hippolytushoes.

Zaterdag 10 december is er de traditionele inloop dag van 10.00 tot 16.00 uur in de grote zaal van het Hippolytushoes.
Dit jaar is als thema gekozen voor: Transport en Vervoer. Aan de hand van fotomateriaal komen de verschillende transportbedrijven en boderijders die vroeger in Middelstum actief waren weer in beeld. Er doen nog steeds vele leuke en spannende anekdotes de ronde en met ondersteuning van het fotomateriaal hoopt de vereniging dat er nog meer verhalen uit het
verleden te horen zijn.