Over de Vereniging

De Historische Vereniging Middelstum is opgericht op 27 oktober 2011. Op dit moment bestaat de vereniging uit meer dan 200 leden en 8 bestuursleden.Het logo stelt de begrenzing van de oude gemeente Middelstum voor, met Hippolytus als beschermheilige in het midden afgebeeld.

Video archief
Beeldbank
HVM op facebook

Lezing door Ben Westerink in Middelstum

Wierden werden ooit opgeworpen om de bewoners langs de noordkust tegen de stormvloed te beschermen. De kuststrook van Groningen ligt er nog altijd mee bezaaid. Wierden zijn er in allerlei afmetingen en verschijningsvormen. Van grote dorpswierden tot bescheiden verlaten huiswierden die alleen bij een lichte nevel goed zichtbaar zijn.

Ben nam ons deze avond mee door een tocht in het Groninger wierdenlandschap.

Tijdens deze lezing, die georganiseerd wordt door de Historische Vereniging Middelstum was er aandacht voor de ontstaansgeschiedenis van het wierdenlandschap. Vervolgens gingen we op zoek naar markante voorbeelden van deze oude woonheuvels en stonden wat langer stil bij wierden die rond Middelstum zijn te vinden.