Over de Vereniging

De Historische Vereniging Middelstum is opgericht op 27 oktober 2011. Op dit moment bestaat de vereniging uit meer dan 200 leden en 8 bestuursleden.Het logo stelt de begrenzing van de oude gemeente Middelstum voor, met Hippolytus als beschermheilige in het midden afgebeeld.

Video archief
Beeldbank
HVM op facebook

Snoeiwerkzaamheden op de begraafplaats.

Net als in de voorgaande jaren zijn enkele vrijwilligers afgelopen donderdag weer aan het snoeien geweest.

De twee tuinen, die een aantal jaren geleden door de vrijwilligers zijn ingericht, worden ook door hen onderhouden.

De beide tuinen liggen er nu weer keurig bij. De bloembakken voor het baarhuis zij van de oude planten ontdaan en daar komt binnenkort nieuwe aanplant in rondom de boompjes.

Het komende seizoen zal blijken dat snoeien doet bloeien, nu is er al vroege bloei bij de spirea.

Ook bij de buren op de tennisbaan is een ploeg stevig aan het snoeien gegaan, al de monotone struiken en opgeschoten zaailingen zijn verwijderd, dit geeft een heel ruimtelijk gezicht op de tennisbaan.

In middels heeft Rick van der Laan twee damwanden geplaatst bij de achteringang zodat het verzakken vrijwel onmogelijk is nu.

Al met al staat alles er weer keurig bij.