Over de Vereniging

De Historische Vereniging Middelstum is opgericht op 27 oktober 2011. Op dit moment bestaat de vereniging uit meer dan 200 leden en 8 bestuursleden.Het logo stelt de begrenzing van de oude gemeente Middelstum voor, met Hippolytus als beschermheilige in het midden afgebeeld.

Video archief
Beeldbank
HVM op facebook

Activiteiten 2018

 

Woensdag 11 april  Vita Nova  20.00 uur

Lezing Reint Wobbes  De Fivel

Lezing over de Fivel, voormalige rivier in de provincie Groningen, die uitmondde in de Fivelboezem. [Meer info]


In juli organiseert de Historische Vereniging zowel een lezing over als een excursie langs slingertuinen door Stieneke van der Wal, beide gelegenheden zijn samen of apart te bezoeken. [Meer info]

Woensdag 11 juli  Vita Nova 20.00 uur 

lezing slingertuinen door Stieneke van der Wal

Zaterdag 14 juli excursie

excursie slingertuinen door Stieneke van der Wal