Over de Vereniging

De Historische Vereniging Middelstum is opgericht op 27 oktober 2011. Op dit moment bestaat de vereniging uit meer dan 200 leden en 8 bestuursleden.Het logo stelt de begrenzing van de oude gemeente Middelstum voor, met Hippolytus als beschermheilige in het midden afgebeeld.

Video archief
Beeldbank
HVM op facebook

Lezingen najaar 2015

Lezingen najaar 2015

21 oktober: Erik Boerma met “Wat is t weerd”
12 november: Jeroen Onderwater over Abel Tasman
12 december: inloopdag als thema Winkeltjes en Ambacht

Dit najaar zijn er nog drie activiteiten georganiseerd door onze vereniging.

Woensdag 21 oktober 2015 
Bovenzaal Ewsum 20.00 uur
Erik Boerma met is het kunst of is het kitsch
‘Wat is t weerd’

Deze avond staat in het teken van het bepalen van de herkomst van door de bezoekers meegebrachte “Antiquiteiten”. Erik Boerma zal na een korte inleiding over zijn werk en de ontstaansgeschiedenis van de in deze regio zeer bekende “Boerma’s Antiekhoeve” zich volledig gaan verdiepen in de dingen die dan ter tafel komen. Hij zal zijn mening geven over: is het kunst of is het kitsch en welke waarde kunnen we daaraan hechten. Door de te verwachten drukte van velerlei inbreng wordt men verzocht niet meer dan twee objecten mee te nemen.

 

Najaar 2015 1

Donderdag 12 november 2015 
Theeschenkerij Ewsum 20.00 uur
Lezing door dhr. Jeroen Onderwater
Abel Tasman , Columbus van de lage landen ?
Tussen droom & daad

In de zomer van 1642 vertrokken in opdracht van de VOC, en onder leiding van de in het Groningse Lutjegast geboren en getogen Abel Tasman, vanuit Batavia (het huidige Djakarta) 110 mannen op twee kleine schepen om het grote, mythische Zuidland te zoeken. Het werelddeel Australië was één van de laatste stukken wereld dat nog niet in kaart was gebracht. Resultaat van de expeditie? De ontdekking van grote delen van Tasmanië en van Nieuw-Zeeland. Jeroen Onderwater (1963) is historicus en docent geschiedenis aan de OSG Winkler Prins in Veendam. In zijn vrije tijd was hij van 2003 tot 2013 betrokken bij het Abel Tasman Museum in Lutjegast, het enige Abel Tasman museum in Nederland (www.abeltasman.org).

 

Najaar 2015 2

Zaterdag 12 december 2015
Inloopdag op Ewsum 
Vanaf 11.00 – 16.30 uur is iedereen daar van harte welkom.

De inloopdag heeft dit jaar als hoofdthema “Winkeltjes en Ambacht, grootmoederstijd herleeft”. Spullen die vroeger in de verkoop waren zullen deze dag in vitrines tentoon worden gesteld, ook is er die dag oud winkelmateriaal en gereedschap te bezichtigen, alle spullen en materialen zijn beschikbaar gesteld door ons lid Berend Poortinga. De Historische Vereniging zoekt naar fotomateriaal, verhalen en anekdotes over de vele winkeltjes die Middelstum vroeger rijk was en heeft het voornemen om dit later te publiceren. Niet alleen de zaken die op het hoofdthema van deze dag betrekking hebben maar ook alle ander fotomateriaal en verhalen zijn van harte welkom tijdens de inloopdag.

 

Najaar 2015 3