Over de Vereniging

De Historische Vereniging Middelstum is opgericht op 27 oktober 2011. Op dit moment bestaat de vereniging uit meer dan 200 leden en 8 bestuursleden.Het logo stelt de begrenzing van de oude gemeente Middelstum voor, met Hippolytus als beschermheilige in het midden afgebeeld.

Video archief
Beeldbank
HVM op facebook

Vita Nova liep vol bij de lezing over het “Klooster Sint Juliana”

De beneden zaal van Vita Nova was tot de laatste stoel bezet tijdens de lezing van de heren Gramsbergen en van Wijnen over het klooster van Rottum. Beide heren namen ieder een gedeelte van de avond voor hun rekening, Dhr. van Wijnen begon zijn verhaal over de weerstandsmeting, die de heren hebben toegepast bij het vinden van de contouren van de fundamenten van het Juliana klooster van Rottum.

Dhr. van Wijnen, zelf inwoner van Rottum, heeft iets met het plaatsje op de wierde. Het  klooster, gebouwd rond 1200, boeide hem ten zeerste. Met een vrij eenvoudige weerstandmeting lukte het hem in samenwerking met Dhr. Gramsbergen om het klooster in kaart te brengen. Na zijn bijzonder uitgebreide en boeiende uitleg werd de microfoon overgedragen aan Dhr. Gramsbergen.

juliana
Aan de hand van een PowerPoint presentatie werd het publiek meegenomen in een reis door de bouwtijd en de veranderingen die het klooster door de loop der jaren had ondergaan.
De heren besloten de avond door een verkorte versie, van op Dvd verschenen 3 D animatie, te laten zien hoe het klooster er vroeger had uitgezien en menigeen dacht bij het zien van deze beelden dat het klooster er nog staat, zo getrouw zijn de beelden. Nadat de voorzitter de heren had bedankt werd er nog uitvoerig nagebabbeld over hun project en werden er vele Dvd’s met bijbehorend boekje verkocht.