Over de Vereniging

De Historische Vereniging Middelstum is opgericht op 27 oktober 2011. Op dit moment bestaat de vereniging uit meer dan 200 leden en 8 bestuursleden.Het logo stelt de begrenzing van de oude gemeente Middelstum voor, met Hippolytus als beschermheilige in het midden afgebeeld.

Video archief
Beeldbank
HVM op facebook

Nieuwe bestuursleden voor onze vereniging

Tijdens de goed bezochte ledenvergadering van onze vereniging  op Ewsum werd er afscheid genomen van twee bestuursleden, Piet Tinus trad af als voorzitter en onze archivaris Jan Willem had te kennen gegeven dat hij wilde stoppen.

Namens de vereniging werd de heren een Ewsum pakket aangeboden en werden ze hartelijk bedankt voor het vele werk dat ze afgelopen jaren voor de vereniging hebben gedaan.
Het bestuur had twee kandidaten voorgedragen en de vergadering ging akkoord met het voorstel om Meindert Schollema als nieuwe voorzitter en Ties Groenewold als algemeen bestuurslid te benoemen.

DSC02310
Na het officiële gedeelte en koffie met appelgebak, werd het praatcafé geopend en werd er veel gesproken over het behoud en herbestemming van de gemeentelijke monumenten en de vele karakteristieke panden die Middelstum rijk is.
Ook de haven op de hoek van de Burchtstraat en de Trekweg was een zeer uitgebreid onderwerp van de gesprekken, men was het gezamenlijk er wel over eens dat deze haven eigenlijk in oude luister hersteld zou moeten worden.
Dat dit momenteel geen doorgang vind zal ongetwijfeld aan het financiele gedeelte liggen wat daarmee gemoeid is, was de conclusie.
Nadat de oud voorzitter de avond had afgesloten was de algemene tendens dat de praatcessie na het officiële gedeelte een groot succes was en dat het in de toekomst wel vaker mag.