Over de Vereniging

De Historische Vereniging Middelstum is opgericht op 27 oktober 2011. Op dit moment bestaat de vereniging uit meer dan 200 leden en 8 bestuursleden.Het logo stelt de begrenzing van de oude gemeente Middelstum voor, met Hippolytus als beschermheilige in het midden afgebeeld.

Video archief
Beeldbank
HVM op facebook

Onze secretaris Koninklijk onderscheiden

Op 26 april is onze secretaris Hennie Toolsema benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Rodenboog heeft haar deze Koninklijke Onderscheiding uitgereikt in de theeschenkerij op Ewsum.

2016 04 26 09.34.45 SmallHilbrand de Jong van Stichting Dorpsbelangen Middelstum, de initiatiefnemers voor deze onderscheiding, had Hennie met een smoes naar Ewsum laten komen, ze kreeg daar van de heren van WerkPro instructies hoe je een basket op een verantwoorde manier kan vullen met bloeiende planten.

Om half tien was het tijd om de koffie te gaan nuttigen in de theeschenkerij, deze zat inmiddels helemaal vol met familie, vrienden, bekenden en burgermeester, dit was voor een complete verrassing en dat was dan ook duidelijk op haar gezicht af te lezen.2016 04 26 09.42.08 Small

 

 

 

Na een korte toespraak van Albert Rodenboog werd haar het bijbehorend lintje met kruisje opgespeld en kreeg ze een daverend applaus. Hennie maakt zich al jaren verdienstelijk in verschillende bestuurlijke functies en tal van andere bemoeienissen binnen het verenigingsleven in Middelstum en weet anderen in haar onvermoeibare enthousiasme te stimuleren om dingen op en aan te pakken ten bate van de samenleving.

 

 

 

 

Dat ze niet graag op de voorgrond staat, zoals ze zei in haar dankwoord, was deze dag dus een uitzondering en is de waardering voor haar vele werk terecht bekroond met deze onderscheiding.2016 04 26 09.42.53 Small