Over de Vereniging

De Historische Vereniging Middelstum is opgericht op 27 oktober 2011. Op dit moment bestaat de vereniging uit meer dan 200 leden en 8 bestuursleden.Het logo stelt de begrenzing van de oude gemeente Middelstum voor, met Hippolytus als beschermheilige in het midden afgebeeld.

Video archief
Beeldbank
HVM op facebook

Merklappen uit verleden en heden.

Merklappen uit verleden en heden, zo begon Trijntje van Oosterom haar lezing in de recreatiezaal van het Hippolytushoes zaterdagmiddag 30 april.

Dat dit een lezing was die zeer aansprak bij veel, over het algemeen de wat oudere dames, werd al snel duidelijk, men kwam vanuit de hele provincie naar het Hippolytushoes, de zaal zat dan ook helemaal vol.

Op haar oproep om zelf merklappen mee te nemen daar werd massaal gehoor aangegeven, de tafels lagen helemaal vol met deze bijzondere lappen.

Haar verhaal, dat door een prachtige PowerPoint presentatie werd ondersteund, begon met het laten zien van de bewerking van het vlas waaruit het linnen dan later uit is ontstaan:

 

Toen ik jong was en schoon

droeg ik een blauwe kroon

Toen ik oud werd en stijf

bond men mij een touw om het lijf

Toen werd ik gebroken, gekneusd en geslagen

en later door prinsen en graven gedragen

 

Trijntje wist het publiek bijzonder te boeien door de technieken uitgebreid te laten zien van kruissteek tot stersteek en de daarbij  verschillende letter- cijfers tekens die zo ontstonden.

Uiteraard ontbrak de Groninger merklap niet met zelfs een bijbelse lap van haar eigen hand in de Grunneger toal.merklappen 22

Dat er op bepaalde merklappen soms grote geborduurde afbeeldingen staan maakt het, dat elke lap een unieke lap is, zo liet ze een lap zien met man en vrouw aan tafel en wat ook bijzonder in het oog viel was de biedermeierlap, schitterend van kleur samenstelling.

Aan het einde van de lezing kreeg men de merklap met de levenstrap en de trap des ouderdoms te zien met de daarbij behorende teksten, die nog voor enige hilariteit zorgden.

Na haar lezing ging ze nog met diverse bezoekers aan tafel om de meegebrachte lappen de bekijken en deze te voorzien van uitleg over de herkomst, leeftijd en hoe het goed te behouden.

Trijntje werd na afloop hartelijk bedankt en ook een woord van dank was er voor het Hippolytushoes dat de bezoekers zo gastvrij heeft ontvangen en gezorgd had voor koffie met gebak.merklappen 36