Over de Vereniging

De Historische Vereniging Middelstum is opgericht op 27 oktober 2011. Op dit moment bestaat de vereniging uit meer dan 200 leden en 8 bestuursleden.Het logo stelt de begrenzing van de oude gemeente Middelstum voor, met Hippolytus als beschermheilige in het midden afgebeeld.

Video archief
Beeldbank
HVM op facebook

Afsluiting van het seizoen 2016 “Herstel begraafplaats Middelstum”

Zaterdagmorgen waren de vrijwilligers en belangstellenden op de begraafplaats in Middelstum bijeen gekomen om daar het seizoen 2016 van het herstel af te sluiten.

In zijn toespraak sprak Henk Huizenga, voorzitter comité,  “Herstel Begraafplaats” de waardering uit voor het vele werk dat ook het afgelopen seizoen weer is verricht, de parel in het landschap wordt steeds fraaier. De samenwerking tussen de vrijwilligersploeg en de gemeente heeft  dit jaar geleid tot de plaatsing van een schitterend hek bij de achteringang van de begraafplaats dat volgens Huizenga aangeeft hoe belangrijk overleg is tussen de betrokken  partijen.

8 oktober 47
Na Huizenga was het woord aan wethouder Pier Prins die de vrijwilligers hartelijk bedankte voor hun tomeloze inzet in zowel het herstel van de graven als in het onderhoud van het groen waar ze samen met groenvoorziening van der Werf  veel tijd in steken. 8 oktober 32
Na zijn lovende woorden was het aan Prins om het seizoen officieel af te sluiten door de kraan van Wiersum Transport te bedienen en een big bag met grind te vervoeren naar de winteropslag.
Aan het einde van de ochtend werd gezamenlijk genoten van de eigen gemaakte soep met de diverse belegde broodjes. Voor de vrijwilligers was dit nog niet helemaal het einde van het seizoen zo werden er in de middag nog 3 bijzondere begraafplaatsen, Klein Maarslag, Zuurdijk en Ulrum bezocht waar ze door Reint Wobbes werden rondgeleid en uitleg kregen van de verschillende grafsymbolieken.
Na deze bezoeken kwamen de vrijwilligers samen in het ijsbaangebouw waar hun een chinees buffet werd aangeboden door  ambachtelijkbedrijf  timmerbedrijf  de Timmerstee en Chinees restaurant  You Hao. Tijdens de maaltijd kwamen nog verschillende verhalen ter tafel over wat men de afgelopen seizoenen allemaal heeft beleefd en met een tot volgend seizoen nam men afscheid van elkaar.