Over de Vereniging

De Historische Vereniging Middelstum is opgericht op 27 oktober 2011. Op dit moment bestaat de vereniging uit meer dan 200 leden en 8 bestuursleden.Het logo stelt de begrenzing van de oude gemeente Middelstum voor, met Hippolytus als beschermheilige in het midden afgebeeld.

Video archief
Beeldbank
HVM op facebook

Stolpersteine in Middelstum

Ter nagedachtenis aan de Joodse medeburgers in Middelstum die tijdens de Duitse bezetting in 1942 zijn weggevoerd en niet zijn teruggekeerd worden Stolpersteine (Struikelstenen) gelegd in de trottoirs voor de woningen waar zij hebben gewoond.

Het gaat hier om een Europa-wijd project van de kunstenaar Gunter Demnig uit Berlijn. Op deze gedenkstenen worden de namen, de geboortedata en de data van deportatie en overlijden vermeld. De heer Demnig komt op zaterdagochtend 10 december zelf naar Middelstum om een tiental van deze stenen te leggen.
De plaatsing van de gedenkstenen is een initiatief van de heer K. Hofman te Middelstum die zelf de gevolgen van de Duitse bezetting 1940-1945 aan den lijve heeft ondervonden. Dit initiatief is verder uitgewerkt door de  Historische Vereniging Middelstum in samenwerking met het 4-Mei comité Middelstum en de Stichting Dorpsbelangen Middelstum.
Het project wordt financieel mogelijk gemaakt door de gemeente Loppersum, het SNS-fonds Middelstum, de Stichting Stem te Middelstum (inbrengwinkel Koor en Rinkel), de Historische Vereniging Middelstum en de Stichting Dorpsbelangen Middelstum. Met het leggen van deze gedenkstenen worden bij de aangegeven adressen de volgende personen herdacht:
Heerestraat 5: Comprecht Ekstein, Belia Ekstein–van Geuns en hun zoon Hartog Ekstein.
Heerestraat 20: Jacob van Haren (op de avond voor zijn deportatie maakte hij een eind aan zijn leven, zijn echtgenote Klaartje van Haren-van Dam overleefde de Duitse bezetting).
Onno van Ewsumlaan 4: Siemon van Haren, Jettje van Haren–Jacobson en hun dochter Betsie van Haren.
Onno van Ewsumlaan 6: Israël van Haren, Lea van Haren–Benninga en hun zoon Bert Gerhard van Haren.
stolper
Voorafgaande aan de plechtigheid is er om 9.00 uur een samenkomst in de Hoeksteenkerk te Middelstum, namens de gemeente Loppersum zal daar een herdenkingstoespraak worden gehouden door loco-burgemeester P. Prins. Na de steenleggingen aan de Heerestraat en vervolgens aan de Onno van Ewsumlaan wordt ter herdenking een moment stilte in acht genomen met aansluitend het ten gehore brengen van het eerste couplet van het Wilhelmus door de Chr. Muziekvereniging Concordia. De plechtigheid wordt afgesloten met een ontvangst in de Hoeksteenkerk.