Over de Vereniging

De Historische Vereniging Middelstum is opgericht op 27 oktober 2011. Op dit moment bestaat de vereniging uit meer dan 200 leden en 8 bestuursleden.Het logo stelt de begrenzing van de oude gemeente Middelstum voor, met Hippolytus als beschermheilige in het midden afgebeeld.

Video archief
Beeldbank
HVM op facebook

Stolpersteine gelegd in Middelstum.

Een jarenlange wens van Kor Hofman is zaterdag 10 december in vervulling gegaan, ter nagedachtenis aan de weggevoerde joden zijn in Middelstum 10 Stolpersteine in de trottoirs gelegd, voor de woningen waar in de oorlog de Joodse families woonden.

Het gaat hier om een Europa-wijd project van de kunstenaar Gunter Demnig uit Berlijn. Op deze gedenkstenen worden de namen, de geboortedata en de data van deportatie en overlijden vermeld. De heer Demnig was op zaterdagochtend 10 december zelf naar Middelstum gekomen om een tiental van deze stenen te leggen.

Stolpersteine 10 12 2016 1
Na een kort welkomstwoord in de Hoeksteenkerk door Dhr. Schilthuis werden de genodigden toegesproken door wethouder Prins, hij memoreerde aan de drie families van Haren en de familie Ekstein die uit Middelstum zijn weggevoerd.
De eerste Stolperstein werd gelegd in het trottoir aan de Heerestraat 20 waar Jacob van Haren op de dag voor zijn deportatie, de hand aan zichzelf sloeg en wat door Dhr. Demnig keurig is verwoord in de steen met de tekst “gevlucht in de dood”.

Stolpersteine 10 12 2016 2
Op deze plek was een korte memorisatie door de heer K. Hofman waarna na een moment van stilte een witte roos bij de steen werd gelegd.

Stolpersteine 10 12 2016 3
Verderop in de Heerstraat bij nummer 5 werden drie Stolpersteine gelegd voor de familie Ekstein en ook daar werden de rozen na een moment van stilte gelegd.
Op de Onno van Ewsumlaan werden bij de nummers  4 en 6, onder de begeleidende klanken van Concordia, ieders drie Stolpersteine gelegd voor de twee families van Haren en net als op de andere adressen na een moment van stilte, de rozen gelegd. Stolpersteine 10 12 2016 4
Ter afsluiting werd nog een couplet van het Wilhelmus gezongen en werd iedereen uitgenodigd om na deze plechtigheid met elkaar samen koffie te drinken in de Hoeksteenkerk.
Hier maakte Dhr. Schilthuis van de gelegenheid gebruik om een ieder die aan dit project heeft meegewerkt hartelijk te bedanken voor zijn of haar inzet en een bijzondere dank ging uit naar de instanties die dit project financieel mogelijk hebben gemaakt, te weten: de gemeente Loppersum, het SNS Fonds, Stichting Stem, Stichting Dorpsbelangen en de Historische Vereniging.

Stolpersteine 10 12 2016 6