Over de Vereniging

De Historische Vereniging Middelstum is opgericht op 27 oktober 2011. Op dit moment bestaat de vereniging uit meer dan 200 leden en 8 bestuursleden.Het logo stelt de begrenzing van de oude gemeente Middelstum voor, met Hippolytus als beschermheilige in het midden afgebeeld.

Video archief
Beeldbank
HVM op facebook

Veel verscheidenheid in Middelstumer architectuur.

De verschillende architecten die in Middelstum hun stempel op veel woningen hebben gedrukt kwamen donderdagavond, tijdens de lezing van Joop Tilbusscher uitgebreid aan bod.

Na een uitgebreid welkom van de voorzitter van de Historische Vereniging was het woord aan Joop Tilbusscher die via een PowerPoint presentatie de bezoekers een wandeling door Middelstum liet maken en regelmatig stil stond bij een in het oog springend pand.

Om voor deze avond een keuze te maken uit de panden van de bouwaanvragen van 1897 tot 1940 was geen eenvoudige opgave. 

1
Tilbusscher zijn opa en overopa waren architecten die veel voor Middelstum hebben betekend, ze ontwierpen veelal in het oog springende panden zoals het pand in de Grachtstraat waar nu de huisarts woont, villa Mentheda en het helaas verdwenen “Melkema” aan de overkant van het boterdiep. Ook in Oosterburen staat een bijzondere aanbouw, speciaal ontworpen voor de TBC patiënt.
Ook werd er aandacht besteed aan architect Veenstra die in Middelstum veel panden in de stijl van de Amsterdamse school liet bouwen.

31
In het tweede gedeelte van de lezing schakelde Tilbusscher over op de sociale woningbouw, mensen die geen eigen woning konden kopen waren aangewezen op een huurwoning die vooral na de tweede wereld oorlog veel werden gebouwd.
Tilbusscher heeft uitgebreid studie gedaan naar de sociale woningbouw en dit heeft geresulteerd in de uitgave van een door hem geschreven boek ”zestien vierkante meter” wat slaat op de grote van de kamers.
In het boek wordt uitgebreid ingegaan op het duizend woningen plan waarvan er ook nog een aantal staan aan de Zuiderstraat in Middelstum, herkenbaar aan de drie blokjes boven de deur. Er is een speciale steen ontworpen met alle gemeentewapens erop waar al die woningen staan en uiteraard staat Middelstum in het midden van die steen.

6