Over de Vereniging

De Historische Vereniging Middelstum is opgericht op 27 oktober 2011. Op dit moment bestaat de vereniging uit meer dan 200 leden en 8 bestuursleden.Het logo stelt de begrenzing van de oude gemeente Middelstum voor, met Hippolytus als beschermheilige in het midden afgebeeld.

Video archief
Beeldbank
HVM op facebook

Heropening Oorlogsmuseum Middelstum

Toen ons lid Ties Groenewold zijn oorlogsmuseum in 2015 opende kon hij nog niet vermoeden dat dit museum een publiekstrekker van grote klasse zou worden. Nu nog maar twee jaar later is door de vele ingebrachte en de door hem zelf aangekochte stukken het museum uit zijn voegen gebarsten.

In nauw overleg met zijn vader is besloten om het museum intern te verhuizen in het pand aan de Oude schoolsterweg 24 en daar is Ties dan ook de hele winter druk doende mee geweest.

2017 04 17 10.37.32
Door de verhuizing is het nu ruimer van opzet en komen bepaalde aspecten van de oorlog beter tot hun recht, er is nu ook veel materiaal van Middelstum in oorlogstijd te zien.
Tijdens de heropening op 22 april om 10.30 uur zullen er enkele personen geheel in sfeer  in geallieerde uniformen aanwezig zijn. Het hele weekend is het museum vrij toegankelijk voor iedereen.