Over de Vereniging

De Historische Vereniging Middelstum is opgericht op 27 oktober 2011. Op dit moment bestaat de vereniging uit meer dan 200 leden en 8 bestuursleden.Het logo stelt de begrenzing van de oude gemeente Middelstum voor, met Hippolytus als beschermheilige in het midden afgebeeld.

Video archief
Beeldbank
HVM op facebook

Tweede druk Knikkeren in spertijd

Tijdens de heropening van het  oorlogsmuseum aan de Oude schoolsterweg 24  op 22 april om 10.30 uur wordt tevens gestart met de verkoop van de tweede druk van het boek Knikkeren in spertijd geschreven door oud Middelstumer Meile Bakker.

Het boek dat eind 2015 is uitgegeven was volledig uitverkocht, daarom heeft het bestuur van onze vereniging in overleg met de auteur en in samenwerking met het SNS Fonds Middelstum besloten om een tweede druk te laten maken.
Het boek is gericht op lezers die geïnteresseerd zijn in het leven van een familie in oorlogstijd.

knikkeren in spertijd
De beleving van een schooljongen staat centraal, zijn familie, de school, de vrienden komen aan bod. Er is oorlogsnieuws, dichtbij en veraf. Gebeurtenissen van enig belang zijn gebaseerd op feiten. Het gaat daarbij om eigen herinneringen en de resultaten van bronnenonderzoek. De auteur gaat niet al te uitvoerig in op gebeurtenissen waarover al veel is gepubliceerd.
De prijs van het boek is € 12,50 excl. verzendkosten, het is te bestellen via info@keesgeut.nl of telefoonnummer 0595-552636.