Over de Vereniging

De Historische Vereniging Middelstum is opgericht op 27 oktober 2011. Op dit moment bestaat de vereniging uit meer dan 200 leden en 8 bestuursleden.Het logo stelt de begrenzing van de oude gemeente Middelstum voor, met Hippolytus als beschermheilige in het midden afgebeeld.

Video archief
Beeldbank
HVM op facebook

Ties Groenewold over Rottumeroog in oorlogstijd

In een goedgevulde zaal van Vita Nova gaf ons lid Ties Groenewold een lezing met als thema “Rottumeroog in oorlogstijd”.

ties1
Speciaal voor deze avond had Ties iets meer dan 100 foto’s uit zijn uitgebreide collectie op een stick gezet en daar een prachtige PowerPoint presentatie van gemaakt, aan de hand van deze foto’s heeft hij er een boeiend verhaal bij geschreven want over de geschiedenis van Rottumeroog in oorlogstijd is bij het grote publiek weinig bekend en dat was voor Ties de reden om hierover eens een lezing te verzorgen.
Na afloop van de lezing werd er door de bezoekers dan ook opgemerkt dat men nooit heeft geweten dat er tijdens de oorlogstijd zich zoveel heeft afgespeeld op het eiland.
De voorzitter bedankte Ties voor zijn inzet op deze avond en attendeerde de bezoekers op de heropening van Ties zijn oorlogsmuseum dat in stijl op 22 april zal plaats vinden.
In de afgelopen wintermaanden heeft er namelijk een interne verhuizing plaatsgevonden die het museum qua uitstraling totaal heeft veranderd en vernieuwd.
Een gedetailleerd verslag van deze avond staat op onze site onder: Archief, verslagen.