Over de Vereniging

De Historische Vereniging Middelstum is opgericht op 27 oktober 2011. Op dit moment bestaat de vereniging uit meer dan 200 leden en 8 bestuursleden.Het logo stelt de begrenzing van de oude gemeente Middelstum voor, met Hippolytus als beschermheilige in het midden afgebeeld.

Video archief
Beeldbank
HVM op facebook

Klassendag in het teken van 1940-1945

De hoogste groepen van de drie basisscholen hebben woensdagmorgen 3 mei op uitnodiging van de Historische Vereniging en st. Dorpsbelangen  voorafgaand aan de herdenking van de WO II op 4 mei een informatieve morgen gehad.

Begonnen werd met een film over Liesel Aussen, een Joods meisje die met haar ouders in het Duitse plaatsje Leer woonde en vluchtte naar Winschoten, vele Joodse Duitsers vluchtten naar Winschoten, echter ook daar achterhaalde WO II de vele Joden, ook Liesel en haar ouders.10
Vanuit Winschoten moesten ze naar Westerbork, waar het leven zoveel mogelijk moest lijken op het normale leven, waarna ze weggevoerd werden naar Auschwitz of Sobibor.
Na de film gingen de groepen naar verschillende plekken in het dorp.
Op de Onno van Ewsumlaan 4 en 6, in Middelstum ook wel de Jodenhuizen genoemd, werd de bedoeling van de Stolpersteine uitgelegd, maar ook dat in het ene huis Betsie en in het ander huis Bert van Haren woonden, beide families zijn weggevoerd en vermoord, voor hen zijn als herinnering de Stolpersteine monumentjes in de stoep gelegd zodat  ze niet worden vergeten.
Op het Concordiaplein, waar het oorlogsmonument staat, werd uitleg gegeven over de personen die op het monument staan, waarom ze er op staan en waarom het in twee delen is.  Op 4 mei worden er bij de graven van deze oorlogsslachtoffers op de begraafplaats door de gemeente en de Historische Vereniging bloemen en een vlaggetje gezet.  11a
In de toren van de Hippolytuskerk werd aan de hand van foto’s verteld over de klokkenroof, waarvoor de Duitsers de klokken wilden gebruiken en wat die klokkenroof allemaal te weeg bracht. Tijdens de wandeling van de ene naar de andere plek liepen de groepen door het mooie aangelegde Asingapark en terug in de zaal van de Hoeksteenkerk werden ze nog getrakteerd op een bolletje en iets fris.
De morgen werd afgesloten  door Reint Wobbes, hij vertelde aan de hand van een prachtige fotorepresentatie over de Joodse gemeenschap ten tijde van de oorlog in Middelstum en omgeving.12