Over de Vereniging

De Historische Vereniging Middelstum is opgericht op 27 oktober 2011. Op dit moment bestaat de vereniging uit meer dan 200 leden en 8 bestuursleden.Het logo stelt de begrenzing van de oude gemeente Middelstum voor, met Hippolytus als beschermheilige in het midden afgebeeld.

Video archief
Beeldbank
HVM op facebook

Steen Hippolytus na 55 jaar terug bij het Concordiaplein

Na 55 jaar in opslag te hebben gelegen bij de gemeente heeft het wapen, dat ooit het oude gemeentehuis in Middelstum sierde, een nieuwe bestemming gekregen bij de zuidingang van de Hippolytuskerk.

Het oude gemeentehuis stond aan het gemeentehuisplein, jaren geleden omgedoopt in Concordiaplein,  en werd in 1962 afgebroken.

Wapen 1

In 1905 kreeg Dhr. P. Wijchgel, steenhouwer te Westerwijtwerd, opdracht om  het  gemeentelijke wapen in steen uit te houwen en te plaatsen in de muur van het gemeentehuis .

Wapen 2

Wijchgel was leerling geweest aan de Academie Minerva in Groningen en was zeer trots op deze opdracht en stuurde in begin van 1906, toen de opdracht vrijwel voltooid was, een kaartje naar de directeur van Minerva met daarop de plek aangemerkt waar de steen moest komen.

Wapen 3

Nu jaren later is op initiatief van onze vereniging, in samenwerking met de Stichting Oude Groninger Kerken en de gemeente Loppersum, de steen herplaatst op ongeveer 50 meter van de oorspronkelijke plek.

Wapen 4