Over de Vereniging

De Historische Vereniging Middelstum is opgericht op 27 oktober 2011. Op dit moment bestaat de vereniging uit meer dan 200 leden en 8 bestuursleden.Het logo stelt de begrenzing van de oude gemeente Middelstum voor, met Hippolytus als beschermheilige in het midden afgebeeld.

Video archief
Beeldbank
HVM op facebook

Excursie naar de Pekela’s een groot succes.

Een zessentwintigtal leden  van onze vereniging zijn zaterdag 20 mei met eigen vervoer naar de Pekela’s afgereisd om daar aan een tweetal rondleidingen deel te nemen.

 

Pekela 1

Allereerst werd een bezoek gebracht aan Siepco, Stichting Industrieel Erfgoed Pekela & Culturele Ontwikkeling. 

In een oude strokartonfabriek, naast de hennepverwerkingsfabriek, werd door 4 enthousiaste vrijwilligers  uitleg gegeven over de verwerking van het stro tot het uiteindelijke resultaat, het karton.

Pekela 2

Speciaal voor onze vereniging hebben ze de stoommachine in werking gesteld en dit was een fascinerend gezicht hoe men in vroeger tijden toch op een simpele en goedkope manier  de fabriek draaiende wist te houden.

Na een uitvoerige uitleg van een van de vrijwilligers wat er allemaal van hennep wordt gemaakt werd koers gezet naar Nieuwe Pekela, daar werd het Kapiteinshuis bezocht.Pekela 3

Ook daar kregen we een uitgebreid verhaal over hoe men woonde en vooral hoe men werkte in die omgeving. Aan de hand van het prachtige intact gebleven interieur van de woning werd door een vrijwilliger de leefomstandigheid uitvoerig uit de doeken gedaan en konden de leden van onze vereniging terug kijken op een zeer geslaagde middag.