Over de Vereniging

De Historische Vereniging Middelstum is opgericht op 27 oktober 2011. Op dit moment bestaat de vereniging uit meer dan 200 leden en 8 bestuursleden.Het logo stelt de begrenzing van de oude gemeente Middelstum voor, met Hippolytus als beschermheilige in het midden afgebeeld.

Video archief
Beeldbank
HVM op facebook

Braderie voor onze vereniging groot succes.

Net als de vier voorgaande jaren stonden wij ook nu weer op de braderie in de Grachtstraat. Met een zeer uitgebreide fotorijke stand trokken we ook nu weer de aandacht van de vele bezoekers die de braderie bezochten.

Door extra aandacht te schenken aan de winkeltjes uit vervlogen tijden kwamen er ook nu weer veel reacties binnen waar de werkgroep informatie uit kan halen voor het boek dat wij daar in de toekomst over uit wil brengen.

braderie 1

In de voorgaande jaren was de ledenwerving altijd een groot succes en aangezien het aantal van 200 leden steeds dichterbij kwam, we hadden 195, was het bestuur zo optimistisch om alvast een taart bij bakker Post te bestellen voor het 200e  lid, want er werd vanuit gegaan dat die zich tijdens deze braderie wel zou aanmelden. Zo halverwege de middag werden deze vermoedens bewaarheid en kon men in de persoon van Geert-Jan Reinders uit Loppersum het heugelijke feit gaan vieren.

braderie 2

Dhr. Reinders werd door onze voorzitter van harte welkom geheten bij de Historische Vereniging en overhandigde hem de taart die was voorzien van het logo van onze vereniging met daarin de tekst: 200e lid.

Aan het einde van de avond, toen de balans van deze dag werd opgemaakt, konden we terug kijken op een zeer succesvolle braderie, in totaal heeft de vereniging 17 nieuwe leden kunnen inschrijven.

braderie 3