Over de Vereniging

De Historische Vereniging Middelstum is opgericht op 27 oktober 2011. Op dit moment bestaat de vereniging uit meer dan 200 leden en 8 bestuursleden.Het logo stelt de begrenzing van de oude gemeente Middelstum voor, met Hippolytus als beschermheilige in het midden afgebeeld.

Video archief
Beeldbank
HVM op facebook

Oude boeren werktuigen voor onze vereniging.

Tijdens een wandeling door zijn schuren zag Rob Toren uit Huizinge nog allerlei werktuigen staan die hun dienst al lang hadden bewezen, sommige werktuigen stonden volgens Rob al wel 50 jaar ongebruikt in de schuur.

a boer

Om deze werktuigen niet verloren te laten gaan nam hij contact op met onze vereniging en vroeg of de vereniging daar belang bij had en dan ook tevens een andere opslag wist.

b boer

Nadat enige leden van de vereniging een bezoek hadden gebracht bij Rob was men zeer enthousiast geworden over de materialen die er stonden.

c boer

Al gauw werd ruimte in de boerderij van Hooyer gecreëerd en werden Henk en Ab bereid gevonden om met sjofel en wagens naar Huizinge te rijden om daar de werktuigen op te laden en te vervoeren naar hun eigen boerderij.

d boer

Er werden o.a. een aardappelligtmachine, een aardappelsorteermachine, een graanontsmetter trommel, een graanwaaier, een landschaftkeet, 2 ploegen en 2 grote karren waar de letters HMU 1909 in gesmeed staan, dit slaat dan op boer Ubbens die ze in 1909 heeft laten maken.

Enkele onderdelen van de werktuigen zullen een kleine restauratie moeten ondergaan maar de meeste werktuigen werden zo de schuur uitgereden, alles zat nog goed in het vet.

e boer

Onze vereniging is de fam. Toren dan ook zeer dankbaar dat ze deze werktuigen aan de vereniging hebben geschonken. 

f boer