Over de Vereniging

De Historische Vereniging Middelstum is opgericht op 27 oktober 2011. Op dit moment bestaat de vereniging uit meer dan 200 leden en 8 bestuursleden.Het logo stelt de begrenzing van de oude gemeente Middelstum voor, met Hippolytus als beschermheilige in het midden afgebeeld.

Video archief
Beeldbank
HVM op facebook

Woensdag 1 november Lezing Reinder Reinders Vita Nova 20.00 uur

Op woensdag 1 november staat er weer een zeer interessante lezing op het programma van onze vereniging.  

Reinder Reinders, oud-hoogleraar Archeologie aan de Rijksuniversiteit Groningen zal d.m.v. een uitgebreide Power Point presentatie  ingaan op de kaarten van Theodorus Beckeringh.

In 1781 publiceerde de jurist Theodorus Beckeringh zijn nieuwe kaart van de provincie Groningen, deze prachtige kaart met een heldere weergave van de wegen en vaarwegen werd aan randen versierd met afbeeldingen van 24 Groninger borgen .

Een halve eeuw nadat de kaart was verschenen, werd deze nog geprezen om haar nauwkeurigheid en schoonheid. 

borgenkaart

Dankzij de ruim 200 bewaard gebleven schetskaarten en voorstudies van de borgen kan ieder het spoor van Beckeringh door het Groninger land van de 18e eeuw op de voet volgen. De voorstudies bevatten een schat aan informatie die op de gedrukte kaart ontbreekt. 

 

Entree €  5,00 incl. consumpties