Over de Vereniging

De Historische Vereniging Middelstum is opgericht op 27 oktober 2011. Op dit moment bestaat de vereniging uit meer dan 200 leden en 8 bestuursleden.Het logo stelt de begrenzing van de oude gemeente Middelstum voor, met Hippolytus als beschermheilige in het midden afgebeeld.

Video archief
Beeldbank
HVM op facebook

Jaarlijkse Inloopdag!

Onze vereniging organiseert de jaarlijkse inloopdag op Ewsum zaterdag 16 december van 11.00 tot 16.30 uur. Op deze inloopdag staan de fabrieken en huisbedrijfjes die in het verleden in Middelstum hebben gestaan centraal.

Aan de hand van veel fotomateriaal kunt u een wandeling maken door de geschiedenis van de fabrieken die Middelstum vroeger rijk was, zoals de  steenfabrieken, de timmerfabrieken en de melkfabriek aan de Trekweg.

Klembord 2

Uiteraard is er ook aandacht voor de talrijke smederijen die er in Middelstum waren. Een speciale hoek is ingericht voor het winkeltjes project  van de vereniging, daar wordt druk aangewerkt om daar een boek over te maken.

Ook nu weer hoopt de vereniging dat de bezoekers foto’s van fabrieken, winkels en ander materiaal, zoals advertenties, rekeningen en verpakkingen mee naar Ewsum nemen om het verleden opnieuw te laten beleven.

De inloopdag is voor iedereen gratis toegankelijk.