Over de Vereniging

De Historische Vereniging Middelstum is opgericht op 27 oktober 2011. Op dit moment bestaat de vereniging uit meer dan 200 leden en 8 bestuursleden.Het logo stelt de begrenzing van de oude gemeente Middelstum voor, met Hippolytus als beschermheilige in het midden afgebeeld.

Video archief
Beeldbank
HVM op facebook

Voorstelling Kerstvloed 1717 zorgt voor goedgevulde Hippolytuskerk.

Onze vereniging kan terugzien op een mooie succesvolle voorstelling over de Kerstvloed van 1717, het was een vrij uniek spektakel dat mede mogelijk werd gemaakt door het SNS Fonds Middelstum.

In de sfeervolle verlichte Hippolytuskerk begon de voorstelling met het luiden van de noodklok en op een groot scherm,  een opkomende woeste zee met bliksem en donderslagen. Deze beelden gingen over in een orgelbewerking met zang van het stuk: Storm and Thunder van de Nederlandse formatie Earth and Fire, waarna het publiek via een verteller op de hoogte werd gebracht hoe het zo fout kon gaan tijdens de kerstdagen in 1717.

kv3

Thomas van Seeratt , die in 1716 was aangesteld als hoofd van de Provinciale Waterstaat, had een dagboek bijgehouden en daar werden stukken uit voorgedragen, steeds ondersteund en afgewisseld met muziek en beelden.

Bijzonder fraai waren de beelden van de kerken die hoger gelegen waren en vol met mensen en vee stonden om maar droge voeten te houden.

kv4

Het orgel werd tijdens de voorstelling optimaal gebruikt zodat het stuk van Saint Saëns, bekend geworden  als  “ if I had words”  en het “oh Fortuna” van Carl Orff,  met realistische beelden van de Kerstvloed, het publiek bijzonder boeide.

Na het verhaal van omgekomen kinderen uit Huizinge en het noemen van de cijfers van de verliezen tijdens de Kerstvloed werd het nummer “Stay with me till the morning” gezongen, ondersteund door orgel en gitaar.

kv9

De conclusie van Thomas van Seeratt  was dan ook dat na de Kerstvloed de dijken verhoogd moesten worden, dat er flink in de buidel getast moest worden en dat men heden ten dage nog steeds tegen het water vecht door het niet goed om gaan met ons milieu, de slotwoorden waren dan ook:

DEI NAIT DIEKEN WIL MOUT WIEKEN.

Onder het genot van diverse hapjes en drankjes, dat werd aangeboden door de Historische Vereniging, bleef het publiek in grote getale nog lang napraten over de voorstelling die de geschiedenis op een hedendaagse manier vertoonde.

kv10