Over de Vereniging

De Historische Vereniging Middelstum is opgericht op 27 oktober 2011. Op dit moment bestaat de vereniging uit meer dan 200 leden en 8 bestuursleden.Het logo stelt de begrenzing van de oude gemeente Middelstum voor, met Hippolytus als beschermheilige in het midden afgebeeld.

Video archief
Beeldbank
HVM op facebook

Joarvergoadern ien t Grunnegers

Grode zoal ‘Ien de Vaalk’ was wonsdagoavend 14. meert schier bezet tiedens joarvergoadern van ons verainen. Noa n woord van welkom van ons veurzitter wer der n moment stilstoan bie t oet tied kommen van ons lid Kor Hofman.
Omreden, dizze vergoadern is ien meertmoand, stelt veurzitter veur om dizze oavend ien t Grunnegers te holden (meertmoand-dialektmoand).
Ien t joarverslag van ons siktoares vaalt te lezen dat ons verainen ien t dörp Middelsom slim aktief is en dit geregeld dut ien soamenwaarken mit aander verainens.
t Joarverslag is te lezen op ons webstek onder archief, versloagen.


‘Biezundere aandacht verdaint vrijwillegersploug op t kerkhof’, zee veurzitter, ‘wat doar oet stro zet wordt, is sikkom mit gain pen te beschrieven zo schier wordt t, benoam aarmlap wordt ien t veujoar n lust veur t oog, n groot dail is vol mit bollen poot en der worden 6 holten grafmonementen vernijs ploatst.
Noa t joarverslag wer senterij van verainen en dij van t kerkhof behandeld en doaroet bleek dat ons verainen der goud veurstaait. Senterij staait t waark op t kerkhof nait ien weeg, mor dat mout ien toukomst aal zo blieven om materioal aan te schavven dij neudeg is. Dat is nog nait recht wis.
Spezioale aandacht was der veur vernijde webstek. Dij is haidaal veraanderd en is nô veul dudelker. Wim Blanken, ons webmeester, het doar veul tied ienstoken. Veurzitter bedankte hom din ook van haarten veur t veule waark.
Ien pauze kreeg elk nog n twij kop kovvie/thee mit Grunneger kouk en wer t tied veur Grunneger kwis, veur dizze oavend spezioal ien nkander knuterd deur meester Fré.
45 vroagen ien blokjes van vief mit onderwaarpen as: börgen, ken dien pervinzie, blomkederij, records, scheldnoamen enz.
Men dee niks as poesten en stìnnen. Dit leverde twij eerste priezen op: Meindert en Trieneke Schollema, baaide gelieke veul antwoorden goud. En toch zaten ze nait noast kander en haren dus nait van n kander òfkeken. Dit kwam Fré goud oet, want nou huifde hai mor ain pries over te langen: t Boukje ‘Gronings voor beginners.’ Elk kreeg as troostpries nog n schieterijke mit: n lesboukje om Grunnegers schrieven te leren.

Der wer veul noaproat en noalaagd noatied. Dou wer t tied dat veurzitter vergoadern òfsloot en wer der onder t genot van n klokje nog laank noaproat over geschiedenis van kroug en ale biezundere krougboazen ien vleden tied.
N Oavend om nooit te vergeten en nog ais over te doun.