Over de Vereniging

De Historische Vereniging Middelstum is opgericht op 27 oktober 2011. Op dit moment bestaat de vereniging uit meer dan 200 leden en 8 bestuursleden.Het logo stelt de begrenzing van de oude gemeente Middelstum voor, met Hippolytus als beschermheilige in het midden afgebeeld.

Video archief
Beeldbank
HVM op facebook

Lezing Reint Wobbes De Fivel

woensdag 11 april  Vita Nova  20.00 uur  € 5.00 incl. consumpties

Tijdens deze lezing zal Reint Wobbes d.m.v. een uitgebreide Power Point presentatie ingaan op De Fivel, een voormalige rivier in de provincie Groningen, die uitmondde in de Fivelboezem.

Een aanzienlijk deel van de gemeente Loppersum en Eemsmond werd ooit in beslag genomen door een estuarium, een door getijstromen verbrede trechtervormige riviermond, waar via slenken en prielen, twee keer per etmaal het zeewater binnendrong. Bij springtij of noordwesterstorm was het estuarium  geheel gevuld met zeewater van Spijk tot Usquert en van Middelstum tot Loppersum.

Uit agenda De Fivel

Langs de oevers van het estuarium ontstonden de kwelderwallen, de westelijke van Lellens langs Middelstum en Kantens naar Usquert, de oostelijke van Ten Post naar Loppersum, Eenum, Godlinze en Spijk.

Vooral in de 13e eeuw begon men de Fivel in te polderen, waarbij omliggende kloosters een grote rol speelden. Nadat in de 15e eeuw de bedijking was voltooid werd de Fivelboezem “de graanschuur van de Vriesche Landen” zoals een oude kroniek zegt.

 

Klik hier voor de poster op groot formaat (opent in nieuw venster)