Over de Vereniging

De Historische Vereniging Middelstum is opgericht op 27 oktober 2011. Op dit moment bestaat de vereniging uit meer dan 200 leden en 8 bestuursleden.Het logo stelt de begrenzing van de oude gemeente Middelstum voor, met Hippolytus als beschermheilige in het midden afgebeeld.

Video archief
Beeldbank
HVM op facebook

Gert Jan Bakker helpt vrijwilligers begraafplaats

Afgelopen zaterdag werd er door enkele vrijwilligers alvast wat voorbereidend werk gedaan voor het komende seizoen. De heg middenin het rechter gedeelte moest verwijderd worden en om dit allemaal met een schop er uit te graven bleek geen doen.Op deze morgen kwam Gert Jan Bakker, van het gelijknamige kraanverhuurbedrijf op Fraamklap, de vrijwilligers te hulp met een minikraan, dit werd reuze gewaardeerd door de vrijwilligers.

Nu werd in 5 uur tijd de hele heg verwijderd en het terrein in het geheel door Gert Jan met de kraan omgespit en uitgevlakt.
Het komende seizoen zal het stuk dat nu is vrijgekomen worden voorzien van een niet al te hoge piramide, begroeid met een hedera, en zullen er nieuwe planten in komen.
Om de uitstraling wat vriendelijker te maken zal er ook een bankje worden geplaatst vanwaar men dan de gehele herstelde rechterkant van de begraafplaats kan overzien.