Over de Vereniging

De Historische Vereniging Middelstum is opgericht op 27 oktober 2011. Op dit moment bestaat de vereniging uit meer dan 200 leden en 8 bestuursleden.Het logo stelt de begrenzing van de oude gemeente Middelstum voor, met Hippolytus als beschermheilige in het midden afgebeeld.

Video archief
Beeldbank
HVM op facebook

Lezing Reint Wobbes doet de zaal vol stromen.

De lezing die Reint Wobbes afgelopen woensdag in Vita Nova gaf trok zoveel publiek dat er stoelen aan gesleept moesten worden en dat er zelfs in dit geval staanplaatsen waren.
Het onderwerp van deze avond het ontstaan van “De Fivel” werd op een zeer boeiende wijze, ondersteund door een prachtige foto presentatie, door Wobbes uit de doeken gedaan.

Een aanzienlijk deel van de gemeente Loppersum en Eemsmond werd ooit in beslag genomen door een estuarium, een door getijstromen verbrede trechtervormige riviermond, waar via slenken en prielen, twee keer per etmaal het zeewater binnendrong. Bij springtij of noordwesterstorm was het estuarium dan geheel gevuld met zeewater van Spijk tot Usquert en van Middelstum tot Loppersum. Bij Muda (Winneweer) mondde een veenrivier uit, de Fivel, wat waarschijnlijk de bruisende betekent. De bronnen van deze veenrivier lagen in de hoogvenen in de omgeving van Sappemeer, Kolham en Slochteren. De Slochter Ae en de Scharmwer Ae kwamen bij Schaaphok samen en liepen langs Woltersum en Wittewierum naar Muda.

Langs de oevers van het estuarium ontstonden de kwelderwallen, de westelijke van Lellens langs Middelstum en Kantens naar Usquert. De oostelijke van Ten Post naar Loppersum, Eenum Godlinze en Spijk. Op deze oeverwallen werden vanaf 500 v. Chr. de eerste nederzettingen gesticht die later wierdedorpen zouden worden.

Stroming en overheersende westenwinden veroorzaakten een zandbank of stroomhaak ten noorden van de westelijke oeverwal waarop nu Uithuizen, Uithuizermeeden en Roodeschool liggen.
In de luwte van de bank ontstond aanslibbing waar na verloop van tijd ook bewoning mogelijk was. Hier werden woonoorden gesticht als Oldörp, Doodstil, Walsweer, Huizinge, Westeremden, De Weer en Stedum. Vooral in de 13e eeuw begon men de Fivel in te polderen, waarbij omliggende kloosters een grote rol speelden. Nadat in de 15e eeuw de bedijking was voltooid werd de Fivelboezem “de graanschuur van de Vriesche Landen” zoals een oude kroniek zegt. Wobbes schonk ook aandacht aan een andere specialiteit van hem, de opgetrokken wierden, de daarop gebouwde kerken en de daarom heen gelegen kerkhoven die in het Fivelgebied zeer talrijk zijn. Al met al een zeer boeiende avond en wederom een groot succes voor onze vereniging.

Binnenkort is het uitgebreide verslag te lezen onder: Archief; verslagen.