Over de Vereniging

De Historische Vereniging Middelstum is opgericht op 27 oktober 2011. Op dit moment bestaat de vereniging uit meer dan 200 leden en 8 bestuursleden.Het logo stelt de begrenzing van de oude gemeente Middelstum voor, met Hippolytus als beschermheilige in het midden afgebeeld.

Video archief
Beeldbank
HVM op facebook

20 keer Groninger Kerkhoven

Donderdag 12 april was de presentatie van het 20e deel van de reeks ”Groninger Kerkhoven“ een serie boekjes uitgegeven door Stichting Oude Groninger Kerken.Dit deel met als titel: De opgerigten steen van Rachels graf is geschreven door Reint Wobbes, die al eerder in deze serie deel 2, Hier rust o wandelaar, en deel 7, Een plek die tot de verbeelding spreekt, voor zijn rekening nam. Het eerste exemplaar werd overhandigd aan Margie Kil, weduwe van steenhouwer Arie Kil die de stationshal in Groningen mee restaureerde.
In deel 20 schrijft Reint Wobbes over de steenhouwers in de grafcultuur, er is niet zoveel bekend over de steenhouwers die overal in de provincie de natuurstenen grafzerken plaatsten op kerkhoven en begraafplaatsen.
Tijdens de presentatie werd er een interview afgenomen door de directeur van de SOGK Peter Breukink met Peter Veenstra uit Uithuizermeeden en werd er uitvoerig ingegaan op het beroep van de steenhouwer, die over een aantal vaardigheden beschikken, zoals kennis van de verschillende steensoorten, het maken van mallen en het hakken in steen.
In Middelstum was steenhouwer Wijchgel actief en veel van zijn werken zijn nog te vinden op de gemeentelijke begraafplaats aan de Delleweg.
Tegenwoordig ziet men op de begraafplaatsen ook andere materialen, zoals roestvrij staal, cortenstaal, glas, ceramiek, baksteen en vrijwel onbewerkte keien.
Zo af en toe zie je nog een steenhouwer aan het hakken maar de tegenwoordige steenhouwer heeft zijn bedrijf sterk gemechaniseerd en verkoopt en bewerkt allerlei soorten steen afkomstig uit de hele wereld.