Over de Vereniging

De Historische Vereniging Middelstum is opgericht op 27 oktober 2011. Op dit moment bestaat de vereniging uit meer dan 200 leden en 8 bestuursleden.Het logo stelt de begrenzing van de oude gemeente Middelstum voor, met Hippolytus als beschermheilige in het midden afgebeeld.

Video archief
Beeldbank
HVM op facebook

De oorlogsjaren van een kind in Middelstum

Meile Bakker was zeven toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak.
Hoe de jongen uit Middelstum die tijd beleefde staat in het boek, Knikkeren in Spertijd.
De tweede druk van dit boek is voldoende beschikbaar.

De prijs van het boek is € 12,50 en € 16,50 incl. verzenden
Het is te bestellen via info@keesgeut.nl of via 0595-552636

Knikkeren in spertijd is een terugblik op de lagereschooltijd van Meile Bakker, die grotendeels samenvalt met de Tweede Wereldoorlog. Het boek speelt zich voornamelijk af in Noord-Groningen, een rustig landelijk gebied, waarin de bezetting niettemin diepe sporen trekt. Tegelijkertijd woedt in de grote wereld de oorlog voort. Lieuwe Bakker, de vader van Meile, slaat geregeld de atlas open om het verloop van de frontlinies in Rusland en Noord-Afrika te volgen.
Het dorp Middelstum betaalt een zware tol: joden worden afgevoerd om nooit meer terug te keren, anderen worden vermoord omdat ze verzet hebben gepleegd of slachtoffer worden van wraakacties. Als de vrijheid eindelijk gloort, wordt ook het gezin waarin de schrijver opgroeit door verdriet getroffen.
Ondanks alle spanning in de samenleving gaat het dagelijks leven zijn eigen gang, zij het met vallen en opstaan. De jeugd weet zich met van alles en nog wat te vermaken. Meile geniet intens van de vakanties in Friesland, waar hij bij familie op boerderij ’t Bosk logeert.
Het boek besluit met een lange brief van Lieuwe over de bezettingstijd, die hij drie maanden na de bevrijding aan zijn familie in Amerika verzendt.

Over de auteur: Meile Bakker wordt in 1933 geboren in Middelstum. In de oorlogstijd, als zijn kinderlijke geest zich ontwikkelt, spelen fantasie en verwondering een grote rol. Eenmaal volwassen vertrekt hij naar Arnhem, waar hij stedenbouwkundig ontwerper wordt bij de gemeente.