Over de Vereniging

De Historische Vereniging Middelstum is opgericht op 27 oktober 2011. Op dit moment bestaat de vereniging uit meer dan 200 leden en 8 bestuursleden.Het logo stelt de begrenzing van de oude gemeente Middelstum voor, met Hippolytus als beschermheilige in het midden afgebeeld.

Video archief
Beeldbank
HVM op facebook

Kraam Historische Vereniging op streekproductenmarkt goed bezocht.

De Historische Vereniging kan tevreden terug kijken op de streekproductenmarkt van afgelopen zaterdag. In hun kraam lagen, net als de voorgaande jaren, weer diverse voorwerpen waar de bezoekers hun fantasie op los konden laten om erachter te komen waarvoor ze werden gebruikt.

Dat het deze markt redelijk moeilijk bleek te zijn is te danken aan Erik Boerma uit Uithuizen die deze voorwerpen vanuit zijn antiekhoeve beschikbaar stelde voor deze dag, zo werd de grote stroopbungel, door de kruidenier vroeger gebruikt om stroop uit een grote ton te halen en dan de stroop in een door de klant meegebrachte kom te laten stromen, meestal aangezien voor een knuppel om een ander wat letsel te bezorgen.

Er was een kleinere versie van de stroopbungel aanwezig om het thuis te doen en dan in de karnemelksepap te roeren, tegenwoordig wordt het wel gebruikt voor de honing.

Dan lag er een vlijm op de tafel waarvan men het gebruik wat luguber vond, het is beter bekend als aderlater om het bloed te laten lopen.

Pontificaal in het midden van de tafel stond een voorwerp dat door Boerderijmuseum Duurswold uit Slochteren aan de vereniging was uitgeleend. De bezoekers konden het antwoord, wat men dacht te weten wat het is, invullen op een antwoordstrook en aan het einde van de middag werd bekend gemaakt wat het is. De meeste bezoekers dachten dat het een karn was of een oliemaler, maar het was een ijsmachine of ijsbereider.

Binnen in het houten vat is een metalen vat geplaatst, hierin komt de grondstof voor het te bereiden ijs. De ruimte tussen de beide vaten wordt opgevuld met brokjes ijs, dit ijs heeft men in de winter uit de sloten gehakt en opgeslagen onder de grond of de ijskelder. Door een poos aan de slinger te draaien wordt de koude van de ijsblokjes overgedragen aan het metalen vat en zie: de substantie in het metalen vat vormt zich langzaam maar zeker tot een heerlijk ijsje.

Van de 48 inzendingen waren er maar twee goed en het lot bepaalde dat Pier Smit van Toornwerd de winnaar werd van het prachtige 10 delige boeken/promotiepakket van Middelstum.

Dat dit succes een vervolg krijgt is nu al duidelijk want Erik Boerma heeft al weer een aantal
dingen klaar liggen voor volgend jaar.