Over de Vereniging

De Historische Vereniging Middelstum is opgericht op 27 oktober 2011. Op dit moment bestaat de vereniging uit meer dan 200 leden en 8 bestuursleden.Het logo stelt de begrenzing van de oude gemeente Middelstum voor, met Hippolytus als beschermheilige in het midden afgebeeld.

Video archief
Beeldbank
HVM op facebook

Vrijwilligers Noorderbegraafplaats Assen op bezoek in Middelstum

Een groot aantal van de vrijwilligers van de Noorderbegraafplaats in Assen was op bezoek in Middelstum om de resultaten van de werkzaamheden van hun collega vrijwilligers op de begraafplaats in Middelstum te bekijken.

In het begin van de middag werden ze ontvangen bij natuursteenbedrijf Veenstra in Uithuizermeeden waar ze een rondleiding door het bedrijf kregen en konden ze zien hoe een tiental grafmonumenten van de Noorderbegraafplaats daar worden gerestaureerd.


Na een koffie/theetafel, aangeboden door Veenstra, werd er naar de begraafplaats van Middelstum gekoerst.
Hier werd door de vrijwilligerscoördinator Kees Geut uitleg gegeven over de tot standkoming van dit vrijwilligersproject op de begraafplaats.


Daarna werden de bezoekers uit Assen rondgeleid op de begraafplaats en werd hun de werkwijze van de restauraties en opknappen van de grafmonumenten uit de doeken gedaan.
Veelal werd duidelijk dat zowel in Assen als in Middelstum op vrijwel een identieke manier word gewerkt door de vrijwilligers en dat op beide begraafplaatsen de vakkennis aanwezig is om tot een mooi en goed resultaat te komen.


Tijdens de rondleiding werd stil gestaan bij een aantal specifieke monumenten waar vele uren door de vrijwilligers aan is gewerkt, zo vonden de bezoekers het monument van Ds. Nederhoed heel bijzonder in afwerking.


Alle lof was er voor de “schildersploeg” in Middelstum, regelmatig werd de opmerking geplaatst:
wat mooi. Tijdens de rondleiding kregen de bezoekers ook uitleg over het groenonderhoud dat grotendeels door WerkPro word gedaan en dat de vrijwilligers en enkele particulieren veel aandacht besteden aan het onderhoud van de middenterreinen en bloembakken.


Bij de urnenmuur kregen ze foto’s te zien hoe deze in het volgend voorjaar er uit moet komen te zien met een zitplaats en een sedumdak.
Als laatste werden de bezoekers gewezen op een groot familiegraf waarvan momenteel het nieuwe hekwerk in de maak is, bij de maker van dit hek werd uitgelegd dat vanuit verschillende hoeken van het land de materialen worden verzameld en het uiteindelijke resultaat een aanwinst is voor de begraafplaats.


Aan het einde van deze welbestede middag werd er nog van de koffie/ thee met taart genoten in de theeschenkerij op Ewsum.