Over de Vereniging

De Historische Vereniging Middelstum is opgericht op 27 oktober 2011. Op dit moment bestaat de vereniging uit meer dan 200 leden en 8 bestuursleden.Het logo stelt de begrenzing van de oude gemeente Middelstum voor, met Hippolytus als beschermheilige in het midden afgebeeld.

Video archief
Beeldbank
HVM op facebook

Van digital naar “Oude documenten”

Het lijkt de omgekeerde wereld maar door het digitale tijdperk zijn sommige materialen nu overbodig. Zo ook een prachtige archiefkast, die bij accountantskantoor Groeneveld niet meer functioneel was, heeft men deze kast geschonken aan onze vereniging.

Dit komt zeer gelegen want aangezien er steeds meer fotoalbums, krantenartikelen en andere materialen worden geschonken aan de vereniging was er inmiddels al een tekort aan fatsoenlijke opslag.
Nu deze kast inmiddels bij de andere 4 archiefkasten is geplaatst heeft de archiefcommissie van de Historische Vereniging weer wat ruimte om al hun materiaal netjes en geregistreerd op te bergen.