Over de Vereniging

De Historische Vereniging Middelstum is opgericht op 27 oktober 2011. Op dit moment bestaat de vereniging uit meer dan 200 leden en 8 bestuursleden.Het logo stelt de begrenzing van de oude gemeente Middelstum voor, met Hippolytus als beschermheilige in het midden afgebeeld.

Video archief
Beeldbank
HVM op facebook

Herberg in de Valk loopt vol bij jaarvergadering Historische Vereniging

Alle stoelen in het restaurantgedeelte van In de Valk waren tot de laatste toe bezet tijdens de algemene ledenvergadering van de Historische Vereniging.
Na het welkomstwoord door voorzitter Schollema werd het jaaroverzicht besproken en hieruit bleek dat ook in 2018 de vereniging bijzonder actief is geweest, zo waren er 10 lezingen en excursies door de vereniging zelf georganiseerd en deden ze nog aan 8 gezamenlijke activiteiten mee.
Ook het financiële aspect van zowel de vereniging als die van het project “Herstel begraafplaats” werd onder de loep genomen en na het verslag van de kascommissie werd de penningmeester decharge verleend.
De bestuursverkiezingen verliepen zeer soepel en ook vrij snel, Johanna Muurling heeft het bestuur verlaten, zij was deze avond niet aanwezig vanwege haar werkzaamheden en zal later door het bestuur op passende wijze worden bedankt voor haar grote inzet de afgelopen jaren.
Aangezien de al jaren zittende penningmeester Kees Geut had aangegeven te willen stoppen met het penningmeesterschap, zijn overige bestuurstaken blijft hij wel doen, moest ook daar een ander voor worden gezocht.
Aniek Veenstra werd voorgesteld, zij was wegens griep afwezig deze avond, om de plaats van Johanna in te nemen en Jan van der Kooi de plaats van penningmeester. Als extra bestuurslid werd Mark van Dijken voorgesteld en in de vergadering werd unaniem besloten om de voorgestelde nieuwe bestuursleden aan te stellen, dit werd met een groot applaus duidelijk gemaakt.


Na de koffie met cake in de pauze was het woord aan Fré Schreiber, die voor deze avond
“ Het Grunneger Diktee deur meester Fré” op het programma had gezet, bij hem stroomt het Groninger bloed door de aderen en daarvan wil hij graag de mensen mee van laten genieten. Hij las het diktee voor op de manier van Philip Freriks, duidelijk en zeer gearticuleerd, zodat het niet aan zijn uitspraak zou liggen als men de voorgelezen zinnen fout had geschreven. Na een uitgebreide controle bleek de beste van de avond maar 1 foutje te hebben gemaakt en de nummer twee en drie respectievelijk 8 en 12 foutjes, zij werden beloond met een heerlijke koek van de plaatselijke bakker.


Nadat iedereen nog een consumptie kreeg aangeboden werd er nog wat na gepraat en ging men met een lach op het gezicht, want het was een humor volle avond, huiswaarts.
Hieronder het diktee dat voor veel hoofdbrekens zorgde.

n Vertezzel oet laankmanstieden, oet begunjoaren van tillevizie.
Dokter Verhagen zien kiekkaast was op n daag stukkend, der was niks as snij te zain.
Hai lait ploatselke elektrieker Roefke kommen, mor dij kon der ook niks mit.
‘Ik kin hom zulf nait reperaaiern, ie binnen hom n week kwiet.’
‘Ik krieg zekerlieks zo laank tiedelk n aander toustel?’, vragt dokter.
Roefke kikt dokter verbalderd aan en zegt ien zien tamtoatsie en alteroatsie:
‘Hou duur je t vroagen, hou duur je der mit op batterij kommen, hou krieg je t ien joen hazzens.
Veureg joar was mien vraauw nait aal te recht mieterg: koggeln, koorzeg en haisterg.
Ie hebben heur dou noar t Groot Zaikenhoes ien Stad stuurd.
Heb ik dou n aander vrommes van joe kregen?’