Over de Vereniging

De Historische Vereniging Middelstum is opgericht op 27 oktober 2011. Op dit moment bestaat de vereniging uit meer dan 200 leden en 8 bestuursleden.Het logo stelt de begrenzing van de oude gemeente Middelstum voor, met Hippolytus als beschermheilige in het midden afgebeeld.

Video archief
Beeldbank
HVM op facebook

Nestkastjes voor de begraafplaats

Op de begraafplaats aan de Delleweg zijn aan de Lindebomen 9 nestkastjes opgehangen.
Dhr. Westra van de Vlaslaan is dagelijks bezig om van hout, meestal van afvalstukken van verschillende fabrieken en bouwplaatsen, allerlei voorwerpen te maken waaronder speelgoed en nestkastjes.
Veel houten speeltjes heeft hij al gemaakt voor de kinderafdelingen van ziekenhuizen en huisartspraktijken.
Nu het broedseizoen weer is aangebroken benaderde Westra de vrijwilligersgroep van de begraafplaats of het mogelijk is om de door hem gemaakte nestkastjes op te hangen aan diverse bomen.


Na overleg met de gemeente is besloten om 9 nestkastjes op te hangen voor diverse kleine vogeltjes zoals de Pimpelmees, de Koolmees en de Boomkruiper.


Volgens Westra is de oostkant de beste aanvliegroute en zo zijn de nestkastjes dan ook op gehangen, over een niet al te lange tijd zullen de vogeltjes wel af en aan gaan vliegen om zo te zorgen voor hun nageslacht.