Over de Vereniging

De Historische Vereniging Middelstum is opgericht op 27 oktober 2011. Op dit moment bestaat de vereniging uit meer dan 200 leden en 8 bestuursleden.Het logo stelt de begrenzing van de oude gemeente Middelstum voor, met Hippolytus als beschermheilige in het midden afgebeeld.

Video archief
Beeldbank
HVM op facebook

Klassendag zeer plezierig verlopen.

Het is zo langzamerhand een traditie geworden dat vlak voor de Open Monumenten Dagen er in Middelstum een klassendag wordt gehouden. Dit jaar is het thema “plekken van plezier” en dat werd voor de groepen 7 en 8 van de drie basisscholen in Middelstum op een bijzondere plezierige manier uit de doeken gedaan.
Op de scholen werden gastlessen gegeven over een bijzonder instrument dat Middelstum rijk is, het Hemony carillon in de toren van de Hippolytuskerk.


De leden van de carillon commissie hadden voor de kinderen een PowerPoint presentatie gemaakt met alle facetten van bouw en uitvoering van dit instrument.


Op de donderdagmorgen werden de kinderen allen in de Hippolytuskerk verwelkomt en gingen ze in drie groepen van ieders 28 kinderen de plekken van plezier bezoeken.


In het Asingapark kregen ze uitleg over waar vroeger de Asingaborg heeft gestaan en waar nu een mooie plek is gecreëerd om daar te genieten van de Carillon concerten en andere muziekfestijnen.


Dat de beklimming van de toren een zeer plezierige ervaring is daar waren de kinderen het unaniem over eens, de uitleg over de werking van het uurwerk en de klank die dit met zich meebrengt deed bij een aantal de vingers in de oren stoppen.


Het letterlijke hoogte punt in de toren was de bespeling van het carillon door de beiaardier Henk Veldman, die speciaal voor deze klassendag uit Amersfoort was gekomen, enkele kinderen durfden het aan om zelf een aantal liedjes te laten horen op het carillon.
In de kerk werd verteld over het ontstaan van de gewelfschilderingen en dat deze door de aardbevingen behoorlijk beschadigd zijn.


Tussen de orgelbespelingen door kregen de kinderen uitleg over de werking van het orgel en de daarbij behorende orgelpijpen die ieder voor zich een instrument laten klinken.


Om het geheel iets duidelijker te maken waren er foto’s van het binnenste van het orgel gemaakt om ze zo een indruk te geven dat achter het mooie front van het orgel er tientallen orgelpijpen staan.


En zo bleek dat op deze dag de verschillende activiteiten en de daarbij behorende instrumenten er meer plezierige plekken zijn, dan dat men zich soms bewust is.