Over de Vereniging

De Historische Vereniging Middelstum is opgericht op 27 oktober 2011. Op dit moment bestaat de vereniging uit meer dan 200 leden en 8 bestuursleden.Het logo stelt de begrenzing van de oude gemeente Middelstum voor, met Hippolytus als beschermheilige in het midden afgebeeld.

Video archief
Beeldbank
HVM op facebook

Voormalige gemeente Middelstum één grote plek van plezier

Landelijk is voor dit jaar als thema voor de Open Monumenten Dagen gekozen
voor “Plekken van plezier”. Tijdens deze Open Monumenten Dagen op 14 en 15 september bruist het van
de activiteiten op vele plekken van plezier in Middelstum, Huizinge,
Westerwijtwerd en Toornwerd. Stichting Dorpsbelangen en de Historische Vereniging hebben voor jaar wel een
zeer uitgebreid programma samengesteld.

Het begint al op 12 september met de Klassendag, dan krijgen de groepen 7 en
8 van de drie basisscholen in Middelstum, nadat ze een dag eerder tijdens een
gastles op school al zijn voorbereid, een uitleg over het schitterende Hemony
carillon in de Hippolytuskerk. Ze gaan de toren beklimmen en kunnen dan genieten van de bespeling van het
carillon door de vaste beiaardier Henk Veldman. In de Hippolytuskerk wordt er uitleg gegeven over de gewelfschilderingen en
het orgel in de kerk. Buiten kunnen ze plezier maken in het Asingapark waar een aantal oud
Hollandse spellen voor ze klaar staan.

Op vrijdag 13 september is ’s middags om 16.00 uur de presentatie van het
boek over architect Veenstra op Ewsum en kan men daar genieten van de
expositie over deze bekende Middelstumer architect.

Op de zaterdag zal een fietsclub op oude en antieke fietsen door het dorp
rijden en bij diverse monumenten stilstaan om het publiek de gelegenheid te
geven om dit rustig te kunnen bekijken.

Op diverse plaatsen in het dorp wordt er muziek gemaakt door de plaatselijke
verenigingen en zal ook de beiaard zijn geluid weer laten klinken over het dorp.

Om te laten zien dat Middelstum die dagen één grote plek van plezier is zijn op
11 verschillende locaties de kunstenaars uit Middelstum, Huizinge,
Westerwijtwerd en Toornwerd die daar hun kunstwerken hebben geëxposeerd.
Op Melkema in Huizinge is er een expositie van kunstenaars die buiten
Middelstum actief zijn.

Door het dorp hangen posters en liggen er folders en flyers met daarop alle
activiteiten die plaatsvinden op de vele plaatsen van plezier in de voormalige
gemeente Middelstum.