Over de Vereniging

De Historische Vereniging Middelstum is opgericht op 27 oktober 2011. Op dit moment bestaat de vereniging uit meer dan 200 leden en 8 bestuursleden.Het logo stelt de begrenzing van de oude gemeente Middelstum voor, met Hippolytus als beschermheilige in het midden afgebeeld.

Video archief
Beeldbank
HVM op facebook

Ploats Melkema lopt vol veur bouk “De Zummer van 59” van Bé Kuipers

Afgelopen zaterdagmiddag was het druk op de Plaats Melkema in Huizinge.
Vele bezoekers waren op de uitnodiging van schrijver Bé Kuipers ingegaan om aanwezig te zijn bij de presentatie van zijn boek De Zummer van “59” n oogstverhoal oet noadoagen van herenboeren op t Hogeland.


Nu 2019 is het dus zestig jaar geleden dat het ook een warme en droge zomer was, die van 1959, veel oudere mensen zullen zich dat nog wel herinneren.
Het verhaal speelt zich af in 1959 en gaat over de ervaring van de dertienjarige Nanko Doesburg, zijn ouders en zijn kameraden. Nanko werkt dat jaar voor het eerst in de grote vakantie op een boerderij op het Hogeland samen met zijn vader. Bij het binnenhalen van de oogst gaat er iets vreselijk mis.


Het boek bestaat uit twee delen, fictie en non-fictie: het verhaal van Nanko Doesburg en het binnenhalen van de oogst met alle beslommeringen daar omheen, verdeeld over 23 hoofdstukken.
Tussen de verhalen door zijn er vier intermezzo’s, die de geschiedenis van herenboeren en de arbeiders op het Hogeland uit de doeken doen, zoals de enorme armoede onder de arbeiders.


Bé Kuipers, 1946, heeft tot zijn twintigste jaar in Middelstum gewoond en heeft daar het Gronings van huis uit mee gekregen en jaren later doorliep hij met goed gevolg de opleiding tot docent Grunneger toal en cultuur bij prof. dr. Siemon Reker.
Nadat Jan Harm Eppinga van het Groninger Landschap de bezoekers aan de hand van een grote tekening uit de doeken had gedaan hoe de toekomst van Melkema er uit gaat zien werd het eerste exemplaar van het boek door de auteur uitgereikt aan Tonko Ufkes, hoofdredacteur van het digitale Groninger literaire tijdschrift Oader, hij heeft Kuipers in alles bijgestaan om tot het resultaat te komen zoals het er nu ligt.


De tot stand koming van het boek werd op humoristische wijze door Fré Schreiber via een interview met de auteur haar fijn uitgelegd en daarna las Kuipers een gedeelte voor uit zijn eigen werk.


Tussen alle officiële plichtplegingen door was er steeds een muziekaal intermezzo door de Middelstumer band Mag Wel, zij hadden hun repertoire voor deze middag geheel aangepast en zongen uiteraard in het Gronings diverse liederen over het boeren leven uit vervlogen tijden.
Na het officiële gedeelte was er nog ruim de tijd voor een informeel samenzijn en werden onder het genot van een hapje en een drankje diverse boeken door de auteur gesigneerd.

Het boek, dat maar € 15,00 kost, is verkrijgbaar bij NoordPRoof producties in Bedum, info@noordproof.nl en via de reguliere boekhandel.

ISBN 978 90 79742 24 0