Over de Vereniging

De Historische Vereniging Middelstum is opgericht op 27 oktober 2011. Op dit moment bestaat de vereniging uit meer dan 200 leden en 8 bestuursleden.Het logo stelt de begrenzing van de oude gemeente Middelstum voor, met Hippolytus als beschermheilige in het midden afgebeeld.

Video archief
Beeldbank
HVM op facebook

CORONA ANNULERING 18 maart

In verband met het CORONA VIRUS heeft het bestuur van de Historische Vereniging besloten om de lezing van woensdag 18 maart betreffende de gewelfschilderingen niet door te laten gaan.