Over de Vereniging

De Historische Vereniging Middelstum is opgericht op 27 oktober 2011. Op dit moment bestaat de vereniging uit meer dan 200 leden en 8 bestuursleden.Het logo stelt de begrenzing van de oude gemeente Middelstum voor, met Hippolytus als beschermheilige in het midden afgebeeld.

Video archief
Beeldbank
HVM op facebook

Moi lu,

Van t winter het Historiese Verainen n cursus holden op Ewsum: Grunneger Geschiedenis en Toal. Meesters: Kees Reinders en Fré Schreiber.

Der deden zo’n 35 cursisten aan mit. Aan t èn van cursus onnaaierde Fré dat mensen nou zoveul leerd haren, dat ze konden wel n boukje moaken.

n Boukje mit korde verhoalen en dij moggen overaal over goan. t Mooist zol t wezen as t over Middelsom ging. Elk was vot begaisterd! Veur 1 april mouten verhoalen ienleverd worden. En dat is gain kureghaid.

Dat ienlevern lopt vrij schier, mor der kin nog wel wat bie. Dou bedochten wie mit nkander dit: Elk het op t heden wat meer tied.

Doarom mag elk mitdoun dij dat wil. nait bloots cursisten. Mor nou heuren wie joe aal stìnnen: ’Ik kin gain of mor naauw Grunnegs schrieven.’ Gain probleem. Dou t mor zo as ie t beste vienden, Fré kikt t wel noa en stuurt t joe weerom of t joe noar t zin is. Zel toch prachteg wezen as wie ien dizze tied mit nkander n schier boukje moaken kinnen. Zo van: ‘Dat hevve moakt dou wereld ien nood zat.’

Wie hebben t opsturen mit n moand verlengd. Dat wordt dus veur 1 maai. Dat mout din noar: Fré Schreiber: fcschreiber@hetnet.nl Nog ain ding: t Verhoal mag nait laanger wezen as 250 woorden. Mor meer verhoaltjes mag ook vanzulf.

Denk aan herinnerns van vrouger, wat je mitmoakt hebben dat iendruk moakt het. En pebaaier doarmit n lien noar dis tied te trekken, as t kin.

Dus Middelsommers, Hoezeners, Wietwerders, Doorders en aal: der maank!

Veul sukses. Je heuren der van as t boukje der is.