Over de Vereniging

De Historische Vereniging Middelstum is opgericht op 27 oktober 2011. Op dit moment bestaat de vereniging uit meer dan 200 leden en 8 bestuursleden.Het logo stelt de begrenzing van de oude gemeente Middelstum voor, met Hippolytus als beschermheilige in het midden afgebeeld.

Video archief
Beeldbank
HVM op facebook

t Zel mie nooit weer vergeten

t Bouk ‘t Zel mie nooit weer vergeten’ dieverdoatsie ien coronatied’, is sikkom kloar.
Van t winter het Historiese Verainen Middelsom n cursus holden op Ewsum: Grunneger Geschiedenis en Toal. Meesters: Kees Reinders en Fré Schreiber. Der deden zo’n 35 cursisten aan mit.

Aan t èn van cursus onnaaierde Fré dat mensen nou zoveul leerd haren, dat ze konden wel n boukje moaken. n Boukje mit korde verhoalen en dij moggen overaal over goan. t Mooist zol t wezen as t over Middelsom ging. Elk was vot begaisterd! Veur 1 april mozzen verhoalen ienleverd worden. En dat was gain kureghaid.

Dat ienlevern laip vrij schier, mor dou kwam corona. Dou bedochten wie mit nkander dit: Elk het op t heden wat meer tied, doarom mag elk mitdoun dij dat wil, nait bloots cursisten.

En dou stroomde t binnen: Zo’n 100 korde verhoaltjes vol herinnerns, ook oet dizze tied. t Is n alerlaifst boukje worden, mainste verhoalen binnen schreven deur Middelsommers en minsen dij vrouger ien Middelsom woond hebben.
t Gaait mainstaal over wat ze vrouger ien heur jeugd oetvreten hebben en doar zat hail veul ondeude ien. Wie binnen der din ook groots op dat dit ons mit nkander lukt is. Echt n Middelsommer bouk, ainmoal aan t lezen en je blieven laggen. Bouk is 112 bladzieden dik en ien goaren bonden.

Kostens willen wie zo leeg meugelk holden, elk mout t kopen kinnen. Zo dounde is t boukje veur € 6,00 te koop. Dou der denk om: der worden 500 drukt en din is t doan. Denk dus ook aan femilie en vrunden, dij willen meschain ook wel zo’n bouk.
Zol mooi wezen as ie boudel wat aanpeerdjen, t is muite dik weerd!

Je kinnen t beste n mail sturen noar info@keesgeut.nl Even der op zetten houveul bouken je òfnemen willen, din wait je wis dat joen bestellen kloar ligt zo gaauw as t bouk der is. Wie pebaaiern dit veur voaderdag nog te behaspeln, ie kriegen din weer bericht. Bouk is din ook te koop bie Drogisterij Marja aan Grachtstroat

Groutnis en bedankt,

Historiese Verainen Middelsom.