Over de Vereniging

De Historische Vereniging Middelstum is opgericht op 27 oktober 2011. Op dit moment bestaat de vereniging uit meer dan 200 leden en 8 bestuursleden.Het logo stelt de begrenzing van de oude gemeente Middelstum voor, met Hippolytus als beschermheilige in het midden afgebeeld.

Video archief
Beeldbank
HVM op facebook

Vast Banket, da’s je van het! – Boek over bakkerij Vast.

Frouk Vast loopt al jaren rond met het idee om het verhaal van bakkerij Vast op papier te zetten. Aan de hand van allerlei artikelen die van haar vader Uilke zijn geweest, heeft zich het verhaal gevormd. Gaandeweg heeft ook broer Stoffer een bijdrage geleverd en zijn er oud-werknemers geïnterviewd. Verder bevat het boek enige hoofdstukken met foto’s van personeelsleden en -feestjes.

Het verhaal van Vast Banket begint op 1 april 1946. Dan nemen Uilke Vast en zijn vrouw Jantje Johanna Maria Vast-Stalman in Westerwijtwerd de bakkerij met winkel en bakfiets over van bakker Boelema.

Het verhaal gaat verder via uitbreidingen en verhuizingen naar Middelstum en uiteindelijk Boerdam, waar het bedrijf onder een andere naam (en onder andere eigenaars) verder gaat. Het boek telt honderden foto’s van de verschillende perioden en bovendien ook enige hoofdstukken met foto’s van personeelsleden en -feestjes.

Het boek gaat € 22,50 per stuk kosten en zal in het voorjaar verschijnen, mits er voldoende inschrijvingen zijn.

U kunt het boek bij voorintekening bestellen door een mail te sturen naar: frouk.vast@gmail.com

Vermeld daarbij uw naam, adres, postcode en woonplaats. En uiteraard hoeveel boeken u wilt bestellen en of het moet worden verstuurd of wordt opgehaald.

DOWNLOAD OF BEKIJK HIER DE FLYER

bestelflyer bakkerij vast bakkerij Vast bestelflyer pag2