Over de Vereniging

De Historische Vereniging Middelstum is opgericht op 27 oktober 2011. Op dit moment bestaat de vereniging uit meer dan 200 leden en 8 bestuursleden.Het logo stelt de begrenzing van de oude gemeente Middelstum voor, met Hippolytus als beschermheilige in het midden afgebeeld.

Video archief
Beeldbank
HVM op facebook

Vrijwilligerswerk begraafplaats lag vrijwel stil

Door het corona virus lag het vrijwilligerswerk op de begraafplaats afgelopen seizoen vrijwel stil. Een paar weken voor het landelijk uitbreken van het virus werd er door een klein aantal vrijwilligers nog in het groen gewerkt.
De walkanten werden gesnoeid en er werden nieuwe heggen gepland, hier en daar een boom gekapt en het groffe onkruid werd gewied.


De overkapping bij de urnenmuur werd door groenvoorziening van der Werf van sedum voorzien en het middengedeelte werd volop nieuwe beplanting aangebracht.


Op verzoek werd er door een vrijwilliger toch nog een graf hersteld zodat deze er weer netjes bij ligt.
Er waren nog een aantal hekken die gerepareerd moesten worden en voor een groot familiegraf werd een heel nieuw hek gemaakt.

Aan het eind van het seizoen werd de bestrating rondom het baarhuisje opnieuw beklinkerd door een erkend bestratingsbedrijf.


Het was niet het seizoen waar de vrijwilligers op gerekend hadden, ze hopen dan ook dat er het volgend seizoen weer volop hersteld en gerestaureerd kan worden en tijdens de koffie pauzes de laatste nieuwtjes weer besproken kunnen worden.