Over de Vereniging

De Historische Vereniging Middelstum is opgericht op 27 oktober 2011. Op dit moment bestaat de vereniging uit meer dan 200 leden en 8 bestuursleden.Het logo stelt de begrenzing van de oude gemeente Middelstum voor, met Hippolytus als beschermheilige in het midden afgebeeld.

Video archief
Beeldbank
HVM op facebook

Mooie vondst bij gekregen materiaal Historische Vereniging.

Bij het doorspitten van een heleboel documenten en foto’s, uit een nalatenschap, van een boerenfamilie die vroeger in Westerwijtwerd actief was werden enkele bestuursleden van de vereniging verrast door een aantal perkamenten documenten.
Er werden in totaal 5 hand geschreven brieven, op perkament, tussen de documenten gevonden.
De meest opvallende is wel die van Reint Joan Lewe gedateerd en ondertekend op 14 mei 1739. Dan is er een brief bij van de Richter van Wirdum van 9 november 1799. Ook die van Alberda vrouwe van Menkema van 16 augustus 1737 en nog twee andere uit 1782 en 1806 zijn zeer bijzonder te noemen.


Aangezien de brieven opgesteld zijn in oud nederlands en ze een ietwat aangetast zijn door de tand des tijds is het moeilijk leesbaar.


De brieven zullen binnenkort worden overgedragen aan de Groninger Archieven, een plaats waar ze in huidig nederlands zullen worden omgezet en daarna daar opgeborgen zodat ze voor het nageslacht goed worden bewaard.


De vereniging gaat nu op onderzoek uit hoe die brieven, van toch wel bekende noordelingen, in Westerwijtwerd zijn terechtgekomen.