Over de Vereniging

De Historische Vereniging Middelstum is opgericht op 27 oktober 2011. Op dit moment bestaat de vereniging uit meer dan 200 leden en 8 bestuursleden.Het logo stelt de begrenzing van de oude gemeente Middelstum voor, met Hippolytus als beschermheilige in het midden afgebeeld.

Video archief
Beeldbank
HVM op facebook

Streekproductenmarkt succesvol voor de Historische Vereniging.

De streekproductenmarkt van afgelopen zaterdag met als thema de Boerenmarkt is bijzonder succesvol verlopen voor de Historische Verening.

Hun kraam was goed voorzien van boeken en was deze keer uitgebreid met een gedeelte voor het Hippolytushoes, die van deze gelegenheid gebruik maakten om de na te bestellen stickerboeken, van Plus Tuitman, te promoten.


Naast de verkoop van Het Boerderijenboek, deel 2, en het boek Middelstum door de Eeuwen heen, die ook nu weer goed verkocht werden, was er uiteraard volop aandacht voor de promotie van winkelboek “HANDEL in voormalig gemeente Middelstum”. Dit boek dat op 28 augustus wordt gepresenteerd in het Hippolytushoes trok veel belangstellenden en er zijn vele inschrijvingen binnen gekomen tijdens de markt. Er was wat Historisch boeren handgereedschap bij de kraam te zien, wat soms de vraag op riep waar het voor gebruikt werd vroeger, maar dit kon perfect uitgelegd worden.


Ook tijdens deze markt werden er weer een aantal nieuwe leden ingeschreven bij de vereniging zodat men terug kan kijken op een zeer succesvol verlopen streekmarkt voor de vereniging.