Over de Vereniging

De Historische Vereniging Middelstum is opgericht op 27 oktober 2011. Op dit moment bestaat de vereniging uit meer dan 200 leden en 8 bestuursleden.Het logo stelt de begrenzing van de oude gemeente Middelstum voor, met Hippolytus als beschermheilige in het midden afgebeeld.

Video archief
Beeldbank
HVM op facebook

Woensdag 27 oktober lezing door Bertus Fennema over architect S.A. Veenstra

Middelstum is gekleurd met veel gebouwen van architect Sietze Veenstra.
Hij werkte in de jaren 1930-1940 in en vanuit dat dorp als zelfstandig architect en bouwkundig opzichter bij de gemeente. In die tien jaar ontwierp hij in het dorp woningen, woon-winkelpanden, een school, een boerderij en een boerenschuur. Het gezicht van Middelstum is deels door hem bepaald. In nagenoeg alle gevallen laat hij zien dat hij een groot liefhebber was van de bouwstijl van de Amsterdamse School. Die combinatie leverde prachtige ontwerpen op, waarvan nu nog volop kan worden genoten.
Bertus Fennema is een groot liefhebber van de architectuur uit de jaren ‘30. Hij noemde het oeuvre van Veenstra tijdens zijn onderzoek “mooi werk” en ontdekte het bestaan van een eigen architectenpraktijk in zijn geboorteplaats Langezwaag, die Sietze dus in Middelstum voorzette.
Bertus Fennema uit Zuidhorn schreef een boek over het werk van architect Sietze (“S.A”) Veenstra: een talentrijke vakman en is die avond te koop voor de speciale prijs van € 15,00.
De lezing is in Vita Nova te Middelstum om 20.00 uur, entree € 5,00 incl. consumpties.
Wij houden ons aan de basisregels tegen verspreiding van het coronavirus, dus denk om uw QR-code of negatieve testuitslag.